Advanced Borderless Network Architecture Specialization

Лирекс БГ придоби сертификация за Advanced Data Center Storage Networking от Cisco

Лирекс БГ покри всички критерии за получаване на компетенцията Advanced Data Center Storage Networking. Именно това потвърждава високото качество на проектиране и инсталиране на системи в тази област.  Новият сертификат демонстрира, че Лирекс БГ е квалифицирана да изгражда и поддържа […]