Виртуализация

Виртуализация в “Юрий Гагарин” АД

Лирекс БС започна проект по изграждането на виртуализация на инфраструктура за нуждите на пловдивската компания ‘Юрий Гагарин” АД . Фирмата е водещ производител на луксозни многоцветни печатни етикети и опаковки от хартия и картон за цигарената, хранителната, козметичната и фармацевтичната […]