Проектът „Ново работно място“

Проектът „Ново работно място“ – LIREX се включва в подобряването на адаптивността на безработните и неактивни лица

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Съфинансирана е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.       Лирекс БГ ООД е Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.003-1560/01.07.2016г. Периодът на […]

облачна система

ЛИРЕКС подобрява производствения си капацитет по ОП Иновации и конкурентоспособност

На 17.05.2016 година Лирекс БС ЕООД сключи договор, като бенефициент по проект „облачна система за проектиране, симулиране и верифициране на информационни системи и модели за HML B2B информационни и транзакционни услуги“ по договор № ВG16RFOP002-2.001-1237-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и […]

е-Парламент в Република Сърбия

Лирекс.ком с успешен проект за е-Парламент в Република Сърбия

През 2014 г. Лирекс.ком* започна изпълнението на проект за поддръжка и доработване на системата е-Парламент в Република Сърбия. Самата система (приложение) е-Парламент е специално разработена и внедрена от Лирекс.ком* в периода 2011-2013г. за нуждите на сръбския парламент. Разработената информационна система […]

проект в Босна и Херцеговина

На Конференция в Босна и Херцеговина бе представен поредният успешно реализиран проект в държавата

На 28 февруари 2014 бе организирана конференция в Сараево, Босна и Херцеговина. Целта бе да се покажат резултатите от продължилия 10 месеца проект по разработване и внедряване на системи за дистанционно обучение. Както и доставка на ИКТ оборудване и софтуер […]

пожари

Лирекс БГ приключи проект за интегрирана система за видеонаблюдение за превенция от горски пожари

Благодарение на реализирания проект значително ще бъдат намалени преките и косвени щети, причинени от пожари и загиване на големи площи горски масиви на територията на „Държавно горско стопанство Кости“. Решението представлява съвкупност от технологии за обзорно видеонаблюдение и охрана, метеорологични […]

аудио- и видео- записи

Лирекс осигури оборудване с техника за аудио- и видео- записи в полицейски участъци

Това е трети такъв проект ( аудио- и видео- записи ) на Лирекс БГ. Преди 4 години завърши подобни проекти за видео- и аудио- записи за следователските стаи в полицейски участъци в България.А преди 2 години – в Черна гора. На […]

електронни библиотечни системи

Лирекс БГ внедри едни от най-иновативните електронни библиотечни системи в Икономически университет Варна

Лирекс БГ реализира уникален проект за България по изграждането на модерни електронни библиотечни системи в Икономическия университет – Варна. Ползи от проекта Основното предимство на новоизградената библиотека е автоматизираното обслужване и осъществяването на библиотечните процеси по търсене, заявяване, заемане и […]

BlueCoat ProxySG

Лирекс БС инсталира BlueCoat ProxySG в Инвестбанк АД

Лирекс БС, част от компаниите Лирекс.ком, извърши доставка и инсталация на решение за филтриране на Интернет трафика за нуждите на Инвестбанк АД(BlueCoat ProxySG). Този проект беше част от въвеждането на нови политики за използването на Интернет от служителите на банката. […]

IP телефонна централа

Лирекс БС, част от компаниите Лирекс.ком, завърши проект за миграция на IP телефонна централа и надграждане на LAN мрежа на Пфайзер България

Лирекс БС, част от компаниите Лирекс.ком, завърши проект за миграция на IP телефонна централа и надграждане на LAN мрежа на Пфайзер България. Осъществяването на този проект бе част от преместването на компанията в нова офис сграда. Проектът включва доставка и […]

автоматизирано измерване

Компаниите Лирекс.ком разработиха идеен проект на система за автоматизирано измерване и санкциониране на претоварени превозни средства

Лирекс.ком разработиха идеен проект в областта на интегрираните транспортни системи. Представлява решение за автоматизирано измерване и санкциониране на претоварени превозни средства. Цели Да спомогне за предпазване от инциденти в населените места, породени от претоварените тежкотоварни превозни средства и за запазване […]