Изявление на „Лирекс БГ“ по повод резултатите от обществена поръчка за специализирани устройства за машинно гласуване

Лирекс БГ кандидатства в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“. Във връзка с резултатите от проведените преговори бихме искали да представим позицията на […]