Персонализирани решения от Lirex за преминаване към работа от вкъщи

Тук разглеждаме проблемите в организациите, които предизвиква преминаването към работа от вкъщи и даваме решения, с които Lirex може да ви помогне да ги преодолеете.

Независимо дали започвате от нула или във вашата организация вече има осигурена възможност за отдалечена работа, пред вас стоят предизвикателства, с които се очаква да се справите бързо и категорично. И в двата случая експертите на Lirex могат да ви бъдат полезни.

От една страна в този критичен момент, се изисква спешният избор и внедряване на нови процеси и технологии за осигуряване безпроблемната работа на екипите от вкъщи. От друга страна обаче, начините и средствата за осигуряване на необходимия отдалечен достъп, непрекъснатост на работния процес и сигурност на информацията са разнообразни и комплексни.

В този лабиринт от доставчици, системи и технологии нашите експерти могат да предложа микс от средства и решения, които подобряват сигурността и ефективността на работните процеси във всяка организация.

 

Ако се доверите на Lirex ще получите решение, персонализирано спрямо вашите конкретни бизнес цели и подкрепящите ги изисквания към ИТ.

 

Най-важните въпроси за изготвяне на персонализирано за вас решение за работа от вкъщи, са следните:

-        Каква е текущата ви инфраструктура?

-        Какво е ИТ обкръжението във вашата организация?

-        Лични или служебни са устройствата, от който се или ще се работи отдалечено?

-        Кои са рисковете породени от преминаване към home-office работа?

-        Появяват ли се и нови рискове за информационната сигурност и колко сериозни са те за организацията?

 

По-долу изброяваме чести и не толкова чести, но сериозни проблеми които работата от вкъщи предизвиква, както и част от решенията, с които Lirex може да ви асистира.

 

Застрашена сигурност на обмена на файлове –> Частен облак или друго обособено място

Продължителната работа от вкъщи увеличава необходимостта да се осигури ясно дефинирано и сигурно място за обмен на файлове между служителите.

Решения за работа от вкъщи, които се ползват за лична употреба далеч не са подходящи за служебно ползване поради липса на нужното ниво на сигурност и наличност. Има различни варианти за ползване на споделено място за обмен на файлове според приетите от вас организационни изисквания, включително и с осигурен backup. Освен с ползването на външни системи възможно решение е и създаването на собствено пространство на организацията, което може да се имплементира бързо от специалистите на Lirex.

 

Затруднен обмен на хартиени документи –> Certificate Authority 

Отдалечената работа, липсата на принтери в много домове и избягването на посещения до офиса поражда затруднения и при обмена на обичайните разпечатани документи.

Собствено Certificate Authority е отлично решение за вътрешния обмен на документи. С него организацията получава собствена система за издаване на електронни подписи (сертификати). Предлагаме решения от различни производители и ще подберем най-удачното за вашите потребности.

 

работа от вкъщиПовишен риск от пробиви –> Penetration tests

Необходимостта от въвеждане на нови платформи, приложения за сътрудничество и още повече необходимостта от спешното им стартиране, добавя рискове за сигурността.

Вниманието е фокусирано върху функционалностите на системите и бързината на въвеждане. Това често води до пренебрегване на обичайните дейности по осигуряване на защитата на информацията. Провеждането на Пен тестове от Lirex ще ви помогне да разкриете потенциални уязвимости и пропуски в сигурността и ще ви даде адекватни препоръки за тяхното отстраняване.

 

Снижено ниво на предпазливост в служителите –> Phishing simulation · Security Awareness Trainings

В стремежа си да имат най-актуалната информация и да получат достъп до новите платформи, с които да могат да си вършат работата, служителите започват да се държат по-непредпазливо от обичайното.

Отварят имейли и кликат на линкове с понижена предпазливост, което респективно увеличава риска към сигурността. Симулациите на фишинг атаки, едни от най-често използваните методи за пробив, както и опресняването на знанията в областта на информационната сигурност, ще върнат нивото на мнителност и наблюдателност на служителите, намалявайки риска.

Предлагаме дистанционни семинари и специализирани обучения за вашите служители спрямо вашата ИТ среда и процеси.

 

Кражба на идентичност –> Multi-factor Authenitcation

Вече се увеличиха случаите на присвояване на идентичност чрез кражба на потребителско име и парола, което представлява огромен риск за всяка организация.

Двуфакторната автентикация е добро решение за обезпечаване на сигурен достъп, при което кражбата на потребителското име и паролата не са достатъчни, за да се получи нерегламентиран достъп.  Това решение ще добави още едно ниво за сигурност към услугите за работа от вкъщи, като идентифицира еднозначно вашите служители. Предлагаме решения от различни производители и ще подберем най-удачното за вашите потребности.

 

Сигурност на отдалечения достъп при работа от вкъщи –> VPN · VDI · бутикови решения

VPN: Класическият начин за предоставяне на сигурен отдалечен достъп за работа от вкъщи е чрез VPN и много организации разчитат именно на такъв. При повишаване броя на потребителите, които го ползват едновременно, често се оказва, че е необходимо да се повиши капацитета на връзката. Има различни начини за това, включително и чрез облачно решение, което може да се имплементира бързо от специалистите на Lirex.

VDI: Ако вече имате виртуална десктоп инфраструктура във вашата организация, то със сравнително малко допълнителни усилия можем да предоставим на служителите достъп от вкъщи, идентичен с достъпа от титулярното им работно място.

Бутикови: Има и други бутикови решения за предоставяне на сигурен отдалечен достъп, чиято имплементация и приложимост зависи изцяло от наличната инфраструктура, ИТ обкръжението, системите, приложенията и наложения начин на работа във вашата организация. Експертите на Lirex ще ви предложат точното решение спрямо вашите приоритети.

 

Затруднена комуникация при работа от вкъщи –> Видеоконферентни системи

По време на криза лидерите и функционалните ръководители в частния и публичния сектор са в постоянен контакт с различни вътрешни и външни отдели и организации.

Използването на умни и лесни за работа видеоконферентни системи, води до намаляване на стреса и увеличава ефективността. Решенията, които предлагаме, могат да работят както самостоятелно, така и с най-популярните платформи за провеждане на онлайн срещи.

 

Контрол на работното време при работа от вкъщи –> Ограничаване на достъпа 

Ако се притеснявате, че системите ви са достъпни в извън работно време или не бихте искали служителите да работят извън стандартните работни часове, бихте могли да ограничите достъпа до корпоративните системи в извън работно време.

 

Крайни устройства, използвани при работа от вкъщи –> End Point Protection

Увеличеното използване на крайни устройства извън корпоративната мрежа, тоест без добре защитена връзка, повишава тяхната уязвимост.

Отговорът на Lirex тук са решенията за защита на крайните устройства за работа от вкъщи, които дават много повече функционалности от класическите антивирусни програми. Част от тях имат възможност и за интеграция със защитни стени от ново поколение (NGFW), както и наличието на единна платформа за управление на сигурността, което допълнително повишава нивото на сигурност и улеснява управлението ѝ.

 

Ние не налагаме предварително дефинирани решения от типа one-size-fits-all.

Поставяме вашите цели,  технологични и стратегически изисквания, на първо място. Водещото при проектите, които реализираме, е да предоставим решения персонализирани според вашите потребности и ИТ обкръжение.

 

 

Потърсете отговорния за вас търговец в Lirex

пишете ни на имейл office@lirex.bg

или ни се обадете на тел. 02 9 691 691