Независимо дали започвате от нула или във вашата организация до момента е имало осигурена възможност за отдалечена работа, пред вас стоят предизвикателства, с които се очаква всички организации да се справят бързо. И в двата случая експертите на Lirex могат да ви бъдат полезни.

Начините и технологиите за осигуряване на необходимия отдалечен достъп и непрекъснатост на работния процес са разнообразни. В този критичен момент, се изисква спешното имплементиране и бързо внедряване на нови процеси и технологии. Lirex предлага микс от технологии и решения, които подобряват ефективността на работата във всяка организация.

Ние, Lirex, не просто ще предложим решение, а ще го персонализираме спрямо вашите конкретни бизнес цели и подкрепящите ги изисквания към ИТ. Едни от важните въпроси при изготвяне на предложение, са: 

-        Каква е текущата ви инфраструктура ?

-        Какво е ИТ обкръжението във вашата организация ?

-        Лични или служебни са устройствата, от който се или ще се работи отдалечено ?

-        Кои са рисковете породени от преминаване към home-office работа ?

-        Появяват ли се и нови рискове за информационната сигурност, и колко са сериозни за организацията ?

 

По-долу са изброени най-честите, а и някои по-редки, но сериозни проблеми, както и част от решенията, с които Lirex може да ви асистира.

 

Сигурен обмен на файлове –> Частен облак или друго обособено място

Продължителната работа от вкъщи увеличава необходимостта да се осигури ясно дефинирано и сигурно място за обмен на файлове между служителите. Решения, които се ползват за лична употреба далеч не са подходящи за служебна употреба поради липса на високо ниво на защита и наличност. Има различни варианти за осигуряване на такова пространство според всички приети организационни изисквания, включително и с осигурен backup. Създаването на собствено за организацията пространство също е възможно решение, което може да се имплементира бързо.

 

Избягване на хартиени носители –> Certificate Authority 

Отдалечената работа, липсата на принтери в много домове и избягването на посещения до офиса поражда затруднения и при обмена на обичайните разпечатани документи. Собствено Certificate Authority е отлично решение за вътрешния обмен на документи. С него организацията получава собствена система за издаване на електронни подписи (сертификати).

 

Повишен риск от пробиви –> Penetration tests

Необходимостта от въвеждане на нови платформи и приложения за колаборация и още повече необходимостта от спешното им стартиране, добавя рискове за сигурността. Вниманието е фокусирано върху функционалностите на системите и бързината на въвеждане, което в много случаи води до пренебрегване на обичайни дейности по осигуряването на защитата на нови системи. Изпълнението на Пен тестове ще помогне за разкриването на такива потенциални нови уязвимости и пропуски при въвеждането на системата и ще ви даде адекватни препоръки за тяхното отстраняване.

 

Снижено ниво на предпазливост в служителите –> Phishing simulation · Security Awareness Trainings

Служителите, стараещи се да имат най-актуалната информация и да получат достъп до новите платформи, с които да могат да си вършат работата, започват да се държат по-непредпазливо от обичайното. Отварят имейли и кликат на линкове с понижена предпазливост, което респективно увеличава риска към сигурността. Симулациите на фишинг атаки, едни от най-често използваните методи за пробив, както и опресняването на знанията в областта на инфо сигурността, ще върнат нивото на мнителност и наблюдателност на служителите, намалявайки риска.

 

 Кражба на идентичност –> Multi-factor Authenitcation

Вече се увеличиха случаите на кражбите на идентичност чрез открадване на username и password, което представлява огромен риск за всяка организация. Двуфакторната автентикация е добро решение за обезпечаване на сигурен достъп, при което кражбата на потребителското име и паролата не са достатъчни, за да се получи нерегламентиран достъп.  Това решение ще добави още едно ниво за сигурност към услугите за отдалечен достъп, като еднозначно идентифицира вашите потребители. Предлагаме решения от различни производители и ще подберем най-удачното за вашите потребности.

 

Сигурен и отдалечен достъп –> VPN · VDI · бутикови решения

VPN: Класическият начин за предоставяне на сигурен отдалечен достъп е чрез VPN и много организации разчитат именно на такъв. При повишаването на броя на потребителите, които  го ползват едновременно,  често се оказва, че е необходимо да се повиши неговия капацитет.  Има различни начини за това, включително и чрез облачно решение, което може да се имплементира бързо.

VDI: Ако вече имате виртуална десктоп инфраструктура във вашата организация, то със сравнително малко допълнителни усилия можем да предоставим на служителите отдалечен достъп от вкъщи, който да е идентичен на достъпа от титулярното им работно място.

Бутикови: Има и други по-бутикови решения за предоставяне на сигурен и отдалечен достъп, чиято имплементация и приложимост зависят изцяло от текущата инфраструктура, ИТ обкръжението – системите, приложенията и наложения начин на работа във вашата организация. Експертите на Lirex ще предложат точното решение за вас спрямо вашите приоритети.

 

Затруднена комуникация –> Видеоконферентни системи

По време на криза лидерите и функционалните ръководители в частния и публичния сектор са в постоянен контакт с  различни вътрешни и външни отдели и организации. Използването на умни, лесни за работа  видеоконферентни решения, води до намаляване на стреса и увеличава ефективността. Решенията, които предлагаме, могат да работят както самостоятелно, така и да поддържат най-популярните платформи за обмен на видео и съдържание.

 

Контрол на работното време –> Ограничаване на достъпа 

Ако се притеснявате, че системите ви са достъпни в извън работно време или не бихте искали служителите да работят извън стандартните работни часове, бихте могли да ограничите достъпа до корпоративните системи в извън работно време.

 

Крайни устройства, използвани от вкъщи –> End Point Protection

Увеличеното използване на крайни устройства извън корпоративната мрежа, тоест извън добре защитени мрежи, повишава тяхната уязвимост.  Отговорът тук са решенията за защита на крайните устройства, които дават много повече функционалности от класическите антивирусни програми. Част от тях имат възможности и за интеграция със защитни стени от ново поколение (NGFW), както и да предоставят единна платформа за управление на сигурността, което допълнително повишава нивото на сигурност и улеснява управлението.

 

Ние не налагаме предварително дефинирани решения тип one-size-fits-all. Поставяме вашите цели,  технологични и стратегически, на първо място.  Водещото е проектите, които реализираме, да са персонализирани според вашите потребности и ИТ обкръжение.

 

 

Позвънете на отговорния за вас Lirex търговец

пишете ни на имейл office@lirex.bg

или ни се обадете на тел 02 9 691 691