Оповестяване

Системите за оповестяване са подходящо решение за организации, където спешното и извънредно свикване на екипи е от ключово значение. Системите от ново поколение са IP-базирани, което осигурява бързина, подобрена свързаност и голяма гъвкавост при управление на процеса по оповестяване на заинтересовани лица при спешни и извънредни ситуации.

Системите за оповестяване от ново поколение се внедряват в организации от различен тип, като:

 • държавни и военни структури
 • промишлени организации
 • електроцентрали

Ключови ползи

 • Значително съкращаване на времето, необходимо за индивидуалното оповестяване, поради автоматизацията на процеса по оповестяване; възможност за създаване на различни сценарии, групи за оповестяване и последователност.
 • Лесно управление – системата позволява да бъдат разработени едновременно няколко алгоритми за оповестяване, като към различните екипи за реакция бъдат подадени различни съобщения/ сигнали и т.н.
 • Гъвкавост – софтуерът за управление на процеса по оповестяване може да бъде разработен спрямо нуждите и изискванията на дадената организация, както и да бъдат изготвяни подробни справки за постигане на по-добра отчетност и ефективност – успешно/ неуспешно оповестяване, време за реакция и т.н.
 • Пълна проследимост и отчетност на процеса – различни справки за резултатите от оповестяването, оповестени служители, потвърждение за прието съобщение и т.н.
 • Повишена надеждност, поради възможността за използване на различни видове свързаност за оповестяване:
  • Етернет, Оптични кабелни линии;
  • Безжични връзки;
  • 3G/4G комуникация
 • Иницииране на процеса от различни устройства - телефон (IVR), web-базирано устройство (компютър, таблет), мобилен телефон и др.
 • Разнообразие от крайни устройства за оповестяване - чрез телефон, SMS, е-mail, fax.
 • Улеснена поддръжка - лесно и бързо могат да бъдат насрочени профилактики и тестове.

LIREX проектира и изгражда съвременна IP-базирана системи за оповестяване, осигуряващи качество, бързина и надеждност. Прочетете повече тук за нашите реализирани проекти.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване