Система за контрол на достъп

Съвременна и надеждна система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Решението на LIREX може да контролира достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенция

Системата позволява дефиниране на определени права на достъп за дадено лице или група хора. Всеки потребител може да получи достъп само до предварително определен периметър/ помещение.

Повишаване на ефективността

Ключови предимства на автоматизирания контрол на достъп са намаляване на субективния фактор и повишаване ефективността на служителите по сигурността. Системите осигуряват нужния контрол на достъпа не само на входно-изходните точки на самия обект, а и до всички необходими зони и помещения в самия него, без да е необходимо да се осигурява допълнителен физически контрол.

На всеки обект „по мярка“

Системата за контрол на достъп е разработена от LIREX и е изцяло IP-базирани. Това предоставя възможност за планиране и изграждане на системата според специфичните нужди и особености на всеки обект.

Справки

Системата може да изработва и подава голям набор от различни справки в зависимост от нуждите на всяка организация. Това включва, но не се ограничава до подаване на справки за отчитане на работно време.

Отчитане на работно време

Чрез внедряване на IP-базирана система за контрол на достъп, си осигурявате високонадеждна и лесна за администриране система и възможността за изготвяне на различни справки. Това дава възможност за ефективно отчитане на работното време и/или проследяване на достъпа на хора до различни зони/ помещения, които са от особено значение за вашата организация.

контрол на достъп

Интегрирани системи за физическа сигурност

За постигане на най-високо ново на сигурност, системата за контрол на достъп има възможност да бъде интегрирана с други решения за физическа сигурност (видеонаблюдение, оповестяване при пожар и др). Чрез изграждане на интегрирани системи за физическа сигурност се постига изключително високо ниво на защита и информираност.

Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване