Системи за контрол на достъпа

ПОДХОДЯЩО РЕШЕНИЕ ЗА

Съвременните и надеждни системите за контрол на достъпа управляват пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Могат да бъдат изградени в различни обекти като офис сгради, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Могат да контролират достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенция

Системата позволява дефиниране на определени права на достъп за дадено лице или група хора. Всеки потребител може да получи достъп само до предварително определен периметър/ помещение.

Информация

Системата може да изработва и подава голям набор от различни справки в зависимост от нуждите на всяка организация. Това включва, но не се ограничава до подаване на справки за отчитане на работно време.

Повишаване на ефективността
Ключови предимства на автоматизирания контрол на достъпа са намаляване на субективния фактор и повишаване ефективността на служителите по сигурността. Системите осигуряват нужния контрол на достъпа не само на входно-изходните точки на самия обект, а и до всички необходими зони и помещения в самия него, без да е необходимо да се осигурява допълнителен физически контрол.

На всеки обект „по мярка“
Системи за контрол на достъпа са разработени от Лирекс.КОМ и са изцяло IP-базирани.Това предоставя възможност за планиране и изграждане на системата според специфичните нужди и особености на всеки обект.

Справки и отчитане на работно време
Чрез внедряване на IP-базирана система за контрол на достъпа, си осигурявате високонадеждна и лесна за администриране система и възможността за изготвяне на различни справки. Това дава възможност за ефективно отчитане на работното време и/или проследяване на достъпа на хора до различни зони/ помещения, които са от особено значение за вашата организация.

Интегрирани системи за физическа сигурност
За постигане на най-високо ново на сигурност, системата за контрол на достъпа има възможност да бъде интегрирана с други решения за физическа сигурност (видеонаблюдение, оповестяване при пожар и др). Чрез изграждане на интегрирани системи за физическа сигурност се постига изключително високо ниво на защита и информираност.

Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване