Периметрова охрана

Системите за периметрова охрана са надежден и ефективен начин за предотвратяване на неоторизиран достъп до охранявани площи. Също така спомагат и за намаляване на риска от вандализъм, кражби или вреди. Тези системи са предназначени за инсталация във външни условия. Особено подходящи са при осигуряване на сигурност на обекти, разположени на големи територии.

Системите за периметрова охрана могат да бъдат изградени в различни обекти като: правителствени и индустриални съоръжения от различен тип, разположени на големи територии. Военни бази, електроцентрали, летища, пристанища, заводи, всички те могат значително да повишат своята сигурност и да подобрят ефективността на персонала, отговорен по сигурността, благодарение на системите за периметрова охрана.

Системите за периметрова охрана от ново поколения засичат множество различни опити за преминаване, прескачане или срязване на ограда. Но същевременно не се влияят от странични фактори като сняг, преминаване на птици и т.н.

Решенията включват разнообразни системи за детекция - включително за инсталация по огради, за поставяне под земята, с цифрови микровълнови комплекти, базирани на единна комуникационна платформа, която позволява охраната на всяка една част от периметъра, чрез оптималната сензорна технология за дадената позиция.

Постоянна сигурност и висока надеждност

Системите за периметрова охрана от ново поколение осигуряват постоянна сигурност 24/7, независимо от големината и вида на охранявания обект. Имат високо ниво на надеждност и са подходяща за защита както на частни имоти и предприятия, така и на обекти от значение за националната сигурност.

Повишена ефективност и премахване на субективния фактор

Системите за периметрова охрана намаляват субективния фактор и повишават ефективността на служителите по сигурността. Посредством инсталацията на множество датчици по периметъра на обекта, се елиминира необходимостта от обход от персонала по сигурността. Целият процес по мониторинг и следене срещу неправомерно проникване може да бъде извършван от едно място – от центъра за мониторинг, където цялата система може да бъде наблюдавана. Системата автоматично вдига аларми в случай на опит за неоторизиран достъп, преминаване, прескачане и т.н, като мястото се локализира с точност до 3 метра.

Гъвкавост, мащабируемост и интеграция

Системите се проектират от нашите специалисти въз основа на параметрите на конкретния обект, така че решението да отговаря на охранителните цели и бюджет на съответната организация. Системите за периметрова охрана позволяват лесно надграждане и разширяване. Има възможност да бъдат и интегрирани със системи за видеонаблюдение, така че да бъде повишена цялостната сигурност на охранявания обект.

LIREX е партньор за България на Southwest Microwave, доказан световен лидер с инсталирани над 53 000 системи за периметрова охрана в над 80 страни.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване