Локализация

Искате ли да ограничите риска от злополуки при работата на Вашите служители? Искате ли да локализирате важни за организацията активи, като винаги знаете точното им местонахождение, било то на открито, закрито или под земята?

Решението за проследяване на хора и активи е уникално за българския пазар. Това е единственото решение, което предоставя възможността за проследяване, както на повърхността, така и под земята и в затворени помещения. Прецизната локализация и позициониране дори и под земята се осъществява благодарение на факта, че системата е базирана на WiFi комуникационна среда и активни RFID тагове, а не на широко използваните системи, базирани на GPS/GSM технологии, които в много от случаите не са приложими.

Независимо е от външни за организацията системи и услуги, което дава възможността да бъде изградено според специфичните нужди на всеки обект - на открити или закрити пространства. Решението се изгражда, така че да пести капацитета на системата, осигурявайки същевременно непрекъсваемост на работния процес.

Приложение

Решението за проследяване на хора и активи може да намери широко приложение в различни сектори и индустрии. При интегрирането им в организации, които извършват дейността си в опасни условия на труд като мини и рудници, решението може значително да понижи рисковете от инциденти, застрашаващи както здравето на служителите, така и самият работен процес. Също така решението за проследяване на хора и активи може да намери приложение в големи организации, които имат мобилна техника и апаратура (болници, наземна поддръжка на летища и др.). Също и  в големи предприятия, които са разположени на огромни територии и имат нужда от проследяване на машини и/или персонал (заводи, производства, електрически централи).

В споменатите организации съществува непрестанната необходимост от локализирането на хора и материали. А системата за локализация на хора и активи е единствената, която подсигурява този процес както на открито, така и в затворени помещение и под земята.

Компоненти на системата

Фиксирани комуникационни точки
Благодарение на изградена мрежа от фиксирани комуникационни точки се осигурява безжично покритие на територията на целия обект. Така лесно и бързо може да се изчисли точната локализация било то на хора или активи.
Тъй като системата е изградена посредством WiFi технология, тя може да допринесе с множество допълнителни функционалности за организацията като: пренос на данни и глас, управление на машини и т.н.
В случай че има вече изградена безжична мрежа, то тя може само да бъде надградена за целите на системата за локализация.

Автономни идентификационни устройства
Това представляват малки автономни устройства с живот на батерията няколко години, които са базирани на активна RFID технология. Предавателите се автентикират през определен период пред изградената безжична мрежа. По този начин се определя местоположението и посоката на преминаване през определени точки в обекта.
Чрез интегрирането на допълнителни устройства, които да снемат информация за жизнените показатели на хората, може при автентикация тази информация да се подава към централната система. Тази функционалност е от особена важност за хора, работещи в рискова среда.

Софтуерна система 
Специализиран софтуер за интегрирано управление, както на фиксираните комуникационни точки, така и на устройствата за автентикация. Посредством силата на сигнала и закъснението се определя точната локация в пространството на всяко от автономните идентификационни устройства. А чрез тях и на засичаните обекти.
Софтуерът притежава интуитивен интерфейс, на който може да се добави географска карта на обекта за по-лесно и бързо локализиране на хора и активи в пространството. Може да се подават аларми при наличието на определени събития. Например при преминаването през определени точки или при влизането и излизането от зона или помещение.

Нашите експерти ще Ви предложат най-добрите решения за Вашия бизнес! Попитайте за всички технологични функционалности и предимства на системата.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване