Видеонаблюдение

Интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

Интелигентните функции в системите за видеонаблюдение намаляват информацията, изпращана към отговорните лица. Това позволява те да виждат важните събития, случващи се в полезрението на камерите. Интегрирането на интелигентните функции в мрежовите камери създава гъвкава система за видеонаблюдение, която не се нуждае от голям сървърен капацитет за обработка.

Защо са нужни интелигентните функции?

Системите за видеонаблюдение генерират огромно количество от видео информация. По-голямата част от тази информация не се преглежда/проверява, поради липса на време и ресурс. В резултат на това, се изпускат инциденти и не се забелязва подозрително държание, което води до съкратено или цялостно време за реакция.

Интелигентните функции драстично намаляват натоварването на персонала. Видео анализите също дават възможност на оператора да използва системата за наблюдение проактивно, получавайки ранни предупреждения за ситуации, които биха могли да бъдат потенциални рискове. Видео анализите могат да се използват и за целите на бизнес разузнаването, например за анализ поведението на клиентите и по-ефективното управление на бизнеса.

Кои са интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

 • Детекция за движение (motion detection) - позволява засичането на движение в определена зона от полезрението на камерата;
 • Детекция за вмешателство (tampering detection) –позволява засичане на вмешателство във фокуса или полезрението на камерата;
 • Аудио детекция (audio detection) - позволява засичане на повишен фонов шум, липса на фонов шум и подозрителни звуци като крясък/изстрел/чупене на стъкло;
 • Пресичане на линия (Tripwire) – позволява засичане на преминаване на човек или автомобил през виртуална линия в определена;
 • Изоставени/Липсващи обекти (Object Abandoned/Missing) – позволява засичането на изоставени или липсващи предмети за повече от определен период от време;
 • Детекция на лице (Face Detection) – позволява засичане на лице при навлизането му в полезрението на камерата;
 • Преброяване на хора (People counting) – позволява да се преброяват влизащите и/или излизащите обекти от дадена зона;
 • Горещи точки (Heat Map) – визуализация на зони с най-силен интерес, трафик/ задържане на определени места;
 • Лицево разпознаване (Face recognition) – позволява да се разпознават лица и да се сверяват с определен списък (издирвани лица, лица от оперативен интерес, подозрителни и др.);
 • Разпознаване на регистрационни номера (LPR) – позволява да се разпознават регистрационните номера на превозните средства и да се сверяват с определен списък. Този тип системи може да се ползва както с цел сигурност (засичане на издирвани автомобили, автомобили, представляващи оперативен интерес и др.), така и в паркинг системи;
 • Автоматично проследяване на обекти (Autotracking) – позволява автоматично да се следят движещи се обекти посредством моторизирани камери;
 • Струпване на хора (Crowding) – позволява автоматично засичане при струпване на хора в полезрението на камерата;
 • Мотаене (Loitering) – позволява автоматично засичане на човек, движещ се в една и съща зона с престой, по-голям от определения;
СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване