SOC

Център за управление на сигурността (SOC)

SOC е централизирано звено, което се занимава с въпроси на сигурността. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и гарантираме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки или събития, като определяме дали това е истинска злонамерена заплаха (инцидент) и дали може да засегне бизнеса.

Какво наблюдаваме?

В нашия център ние наблюдаваме, анализираме и защитаваме всички Ваши информационни системи (уеб сайт, приложения, бази данни, центрове за данни и сървъри, мрежи, настолни компютри и други крайни точки). Защитата на данни се превърна в ядрото на днешните стратегии за сигурност: данните стимулират бизнес успеха. През 2019 обаче всички организации са заплашени да претърпят атаки срещу сигурността на данните си. Конкурентното предимство ще бъде за тези, които са готови да отговорят на тези злонамерени атаки.

Има ли бързо решение?

Няма универсален подход към киберсигурността. Средно 99 дни* са нужни една злонамерена атака да бъде открита. Ние в LIREX осъзнаваме, че всяка организация има свои собствени уникални изисквания за сигурност, дефинирани както от пазарния сегмент, в който оперира, така и от други фактори. Затова ние винаги поощряваме нашите клиенти първо да оценят настоящата си стратегия за сигурност, риска и приоритетните нива за защита.

Услуги за киберсигурност от край до край

Попитайте ни какво включват нашите абонаментни планове за SOC.

*Mandiant (a FireEye company), M-Trends 2017 report

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!