SOC

Защитата на данни се превърна в ядрото на днешните стратегии за сигурност: данните стимулират бизнес успеха. През 2019 обаче всички организации са заплашени да претърпят атаки срещу сигурността на данните си. Конкурентното предимство ще бъде за тези, които са готови да отговорят на тези злонамерените атаки.

Не съществува обаче универсален подход към киберсигурността. Ясно е, че е необходимо ново поколение киберсигурност, защото днес, отнема средно 99 дни * една злонамерена атака да бъде открита.

Ние в LIREX осъзнаваме, че всяка организация има свои собствени уникални изисквания за сигурност, дефинирани както от пазарния сегмент, в който оперира, така и от други фактори. Затова ние винаги поощряваме нашите клиенти първо да оценят настоящата си стратегия за сигурност, риска и приоритетните нива за защита. Ние предлагаме услуги за киберсигурност от край до край, предоставени чрез нашия център за управение на сигурността.

Центърът за управление на сигурност (SOC) е централизирано звено, което се занимава с въпроси на сигурността. В този център ние наблюдаваме, анализираме и защитаваме всички ваши информационни системи (уеб сайт, приложения, бази данни, центрове за данни и сървъри, мрежи, настолни компютри и други крайни точки). В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и гарантираме, че е правилно анализиран, докладван, разследвана и отчетен. Следим за евентуални кибератаки или събития като определяме дали това е истинска злонамерена заплаха (инцидент) и дали може да засегне бизнеса.

Попитайте ни какво включват нашите абонаментни планове за SOC.

*Mandiant (a FireEye company), M-Trends 2017 report

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!