Тестове за пробив и одити

Всеки ден ставаме все по-зависими от киберпространството, глобалната дигитална инфраструктура за комуникации и информационен трансфер. Използваме ежедневно уеб-базирани услуги. Потенциалните злонамерени атаки и заплахи могат да нанесат огромни вреди. Икономическите щети от киберпрестъпността са масивни и количествено измерими.

Кибер престъпниците постоянно усъвършенстват уменията, инструментите и тактиките си. В същото време технологиите и приложенията, на които разчитаме ежедневно, също се променят, а понякога това означава и въвеждане на нови уязвимости. Истинската киберсигурност изисква цялостен подход, който се фокусира върху превенцията, а не само върху идентифицирането на успешни атаки.

Всяка превенция започва с реална оценка на текущото състояние, ясни цели и план.

Оценете текущото си състояние. Анализирайте слабостите си, идентифицирайте къде се намират вашите данни и активи, какви защитни средства имате, ефективността на вашите решения за сигурност и готовността на вашата организация да отговори на кибератака. Разработете ясен план за киберсигурност, който да включва политики и нива на достъп. Приоритизирайте стъпките за ограничаване и  справяне с инциденти. Опростете управлението на сигурността. По този начин, можете да изградите успешни операции и безпроблемна координация на политиките в мрежовите сегменти.

Уверете се, че вашият ИТ екип е подготвен за мигновена реакция по време на атака и разпознава нововъзникващите тенденции в киберрестъпленията.

Ние в LIREX можем да ви помогнем с това! С нашия опит и експертиза, ние ще ви помогнем да постигнете оптимално ниво на сигурност и да имате пълна яснота за реалното състояние на системите ви.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване