Security Awareness обучения

Често пропускана част от управлението на информационната сигурност в дадена компания са компетенциите и познанията на нейните служители. Голяма част от проблемите с кибер-сигурността могат да бъдат предотвратени! LIREX разработва и предлага качествени обучения за персонала и хората, отговорни за управлението на всички аспекти на информационната сигурност. Темите за обучения, които предлагаме включват:

"Вие сте мишената" (встъпително обучение за заплахите в информационната сигурност)

Идеята на обучението е крайните потребители да разберат, че умишлено или не те са под постоянни атаки от страна на кибер престъпници, целящи да откраднат и/или злоупотребят с лични данни и информация. Целта е да се представят потенциалните рискове и да се дадат насоки как те да бъдат избегнати.

Защита от зловреден код

Обучението представя различните типове зловреден код, който се разпространява в Световната мрежа, както и начините за защита срещу атаки, използващи зловреден код.

Сигурни пароли и защита на паролите

Кои пароли са сигурни и какви механизми трябва да се използват за тяхната защита?

Сигурност в социалните мрежи

Социалните мрежи са проектирани така, че да обхванат огромен брой потребители и възможно най-много информация, свързана с тях, което дава поле за реализация на множество кибер атаки. Обучението цели да представи основни методи за защита при употребата на социалните мрежи.

Сигурност при обмен на съобщения (Email + IM)

Като един от основните начини за комуникация, електронната поща и кратките съобщения се използват често от хакери да достигнат до своите жертви с цел да атакуват тяхната информация. Целта на обучението е да повиши културата на потребителите при обмен на електронни съобщения с , за да се увеличи и сигурността.

Сигурност на мобилните устройства - лични и служебни

Целта на обучението е да се представят различни техники, механизми и средства за защита на мобилните устройства при тяхната употреба за служебни или лични цели.

Сигурност на браузърите

Като един от основните методи за взаимодействие на потребителите със Световната мрежа, браузърите са и едни от основните потенциални вектори на атака, които кибер престъпниците използват за изпълнение на своите атаки. Обучението представя основни техники и механизми за защита и повишаване сигурността на браузърите.

Идентифициране и докладване на инциденти в сигурността

Колкото и защитена да е една среда, не е изключено в нея да възникнат инциденти в сигурността. Обучението цели да повиши знанията на потребителите по отношение на това как да разпознават инцидентите в сигурността, как да ги докладват и какви мерки да предприемат за тяхното отработване.

Физическа сигурност

Обучението цели да представи основни принципи, механизми и контроли, които потребителите трябва да спазват с цел повишаване на физическата сигурност. Това може да включва използване на карти за достъп, изисквания за заключване на помещения със специален режим на достъп, придружаване на външни посетители и коректното им идентифициране и др.

Социален инженеринг

Обучението показва какво представлява социалният инженеринг и как работи. Целта е потребителите да се запознаят с различни техники за предпазване от атаки, използващи социален инженеринг.

Криптографски механизми

Обучението цели да представи на разбираем език какво представлява криптографията и за какво основно се използва. Представят се практическите й употреби, които всеки потребител би могъл да използва в ежедневието си и посочва предимствата при защита на информацията и данните.

LIREX предлага различни обучения и учения спрямо различните нужди и потребности на двете основни групи служители – експерти по сигурността и всички останали служители с достъп до информационните ресурси на организацията.

Освен обученията, насочени към служителите на компаниите, LIREX предлага и провеждането на специализирани учения, насочени към експертен персонал, отговарящ за защитата на информационната сигурност в организацията. Това биха могли да бъдат служители по сигурността, членове на отдели за действия при инциденти в сигурността и др. Ученията се подготвят индивидуално към всеки клиент в зависимост от неговите нужди, като фокусът им е върху подобряване на реакцията и действията при вече възникнал инцидент с цел надграждане познанията на служителите по сигурността за постигне на максимално адекватна реакция, отстраняването на заплахата и въвеждането на необходимите защитни мерки.

При провеждането на ученията се симулират и проиграват сценарии, които включват практически занятия, чрез които възприемането на предадената информация е по-ефективно.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

Дегаусер

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване