Пенетрейшън тестове

Какво e пен тест?

Тестовете за пробив /Penetration testing/ имитират реални заплахи към системи, приложения и данни, които могат да бъдат предизвикани от външни хакери, злонамерени служители, кибер-престъпни организации. Това е контролиран, оторизиран процес, който се провежда според изискванията на клиента и без да навреди по никакъв начин на изпитваните системи. Похватите и техниките, които използваме, позволяват откриването на уязвими звена в системите.

Какви точки се включват в теста?

Предлагаме тези точки на тест, след което обобщаваме резултатите и ви предоставяме доклад с включени препоръки и решения за отстраняването им.

Оценка на информационната сигурност

• Идентифициране и оценка на уязвимости

• Идентифициране на уязвимостите, които не са открити при автоматично сканиране (vulnerability scanning)

• Оценка на последиците и загубите в случай на успешна атака

• Проверка на реалната ефективност на мрежовата защита чрез изпълнението на по-чести, по-сложни и комплексни тестове, можете по-ефективно да предвидите рисковете за сигурността и да се предпазите от неоторизиран достъп до критични системи и ценна информация.

Защо да предприемете такъв тест?

• За оценка на нивото на защита на вашите мрежи, приложения, данни, системи и потребители

• За защита на активите и репутацията на компанията чрез избягване на финансовите загуби и лошата реклама

• За да разберете и оцените кои са критичните и уязвими места за организацията, кои са по-незначителни, както и да разграничите открити фалшиви положителни резултати (false positives).

• За аргументация на нуждата от бюджет, свързан със сигурността пред висшето ръководство на компанията;

• За по-ефективни и ефикасни методи за отстраняване на открити уязвимости и съответно повишаване на сигурността на системите в организацията;

• За адресиране на основни изисквания, свързани с регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR. По този начин се предотвратява налагането на високи санкции в случай на несъответствие.

Пробивите в сигурността могат да доведат до преки финансови загуби, да повлияят негативно на репутацията на организацията, да намалят доверието на клиентите както и до други негативни последици за компанията. Тестовете за пробив на информационни системи, които предлагаме, могат да бъдат приложени както като индивидуална поръчка, така и като част от стратегия за регулярно тестване на сигурността, продиктувана от необходимостта за покриване на изисквания по регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR. Ние ще извършим бърза и качествена оценка на способността ви да защитите своите мрежи, приложения, данни, системи и потребители от недоброжелателни хакери.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

Одит на информационни системи

 

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване