Анализ на Wi-Fi

Защо ви е нужен анализ на Wi-Fi?

Основната цел на анализа на мрежите за безжична свързаност /анализ на Wi-Fi/ е да даде ясна представа за тяхното внедряване и управление. В резултат на анализите, нашият екип предоставя подробни доклади, включващи препоръки за подобрение. Съобразяваме ги с най-добрите световни практики, както и с изисквания на стандарти и регулации.

Анализ на Wi-Fi

Какви типове анализ на Wi-Fi предлагаме?

Анализите могат да бъдат изпълнени в няколко направления.

Анализа на конфигурациите: идентифицираме текущите конфигурации, като анализираме дали те гарантират коректно сегментиране на безжичните мрежи с цел защита на информационните активи на организацията срещу неоторизирани действия и атаки.

Откриване на уязвимости и слабости:  извършваме проверки и тестове, свързани с откриване на уязвимости в безжичните мрежи, които могат да бъдат използвани от хакери с цел нарушаване на конфиденциалността, интегритета и наличността на системи и услуги в организацията.

Изпълнение на Wireless Site Survey: работим със специализирани хардуерни и софтуерни инструменти. В резултат на проведените обследвания се начертава подробна карта със силата на сигнала (heatmap), която покрива всички помещения, включващи се в обхвата на договорената услуга.

Анализ на wi-fi

Как се документира анализа?

Резултатите от проучванията се документират в подробни доклади. Те представят налични безжични точки за достъп (Access Points) с информация за използвана честота, MAC адрес, SSID, използван канал, сила на сигнала; карти с разпределение на сигнала; разпределение на сигнала по отделни SSID; разпределение на сигнала по канал; интерференция на сигнала по безжични точки за достъп (AP); интерференция на сигнала по канал.

Наличие на неоторизирани безжични устройства

При изпълнението на изследванията на сигнала може да бъде открито и наличие на неоторизирани безжични устройства (rogue AP). Неоторизираните безжични устройства могат да помогнат на потенциални хакери за осъществяване на зловредни дейности. Симулирайки валидни оторизирани безжични устройства, хакер може да прихване и евентуално промени важна конфиденциална информация. Наличието на подобни уязвимости трябва да бъде проверявано с цел запазване на конфиденциалността и интегритета на данните и информацията в организацията.

Нашите партньорства

Експертите на LIREX има дългогодишен практически опит като доставчик в България. Ще ви помогнем да вземете най-доброто решение за анализ на Wi-Fi. Предлагаме решения на Netscout и Ekahau.

Инструментът Ekahau Pro предлага проектиране, анализиране, оптимизиране и отстраняване на неизправности в Wi-Fi мрежите:

  • 3D Planning
  • Capacity Planning
  • GPS Surveys
  • Reporting
  • Site Surveys
  • Spectrum Integration
  • Troubleshooting
  • USB Survey Adapter
СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване