ЕММ

Всеки ден ставаме свидетели на постоянно променящия се набор от платформи за мобилни устройства, както и тенденциите в мобилността на работното място.
Предлагаме ви решение и в тази посока. Управлението на корпоративната мобилност (EMM) представлява набор от технологии, процеси и политики за осигуряване и управление на използването на мобилни устройства, собственост на организацията и на нейните служители. EMM непрекъснато се развива, за да отговори на растящите тенденции.
Enterprise mobility management (EMM) технологиите конфигурират устройствата и приложенията за корпоративно внедряване, използване и обновление, спомагат и за подмяна или премахване на устройствата от достъп до организацията. EMM решенията се появяват в резултат на тенденцията "Bring-your-own-device". Вместо да ограничават мобилните устройства на работното място, много организации избират обаче да прилагат EMM решения, за да позволят на потребителите гъвкавост, като същевременно запазват и пълен ИТ контрол.
ЕММ технологиите могат да проследяват и инвентаризират устройствата, настройките и използването им, за да се провери дали съответстват на корпоративните политики и дали управляват средствата за достъп.
ЕММ спомагат за предотвратяване на загубите на данни, кражби, или други инциденти чрез:
  • добавяне на контрол за шифриране на данните
  • права за достъп до данни
  • споделени устройства
  • приложение за опаковане и контейнери
  • "заключване“ на устройството.
ИТ отделът вече може и да проследява проблеми ситуации на мобилни устройства с достъп до мрежата чрез средствата на инвентаризация, анализ и отдалечено управление.
Предлагаме ЕММ решения на VM ware, Symantec, Checkpoint, Microsoft, Sophos.
СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване