ЕММ

Управлението на корпоративната мобилност (EMM)

Управлението на корпоративната мобилност (EMM) представлява набор от технологии, процеси и политики. Те целят осигуряване и управление на използването на мобилни устройства, собственост на организацията и на нейните служители. EMM непрекъснато се развива, за да отговори на растящите тенденции. Всеки ден ставаме свидетели на постоянно променящия се набор от платформи за мобилни устройства, както и тенденциите в мобилността на работното място.

Защо се появат ЕММ решенията?

EMM решенията се появяват в резултат на тенденцията "Bring-your-own-device". Вместо да ограничават мобилните устройства на работното място, много организации избират да прилагат EMM решения. Така позволят на потребителите гъвкавост, като същевременно запазват и пълен ИТ контрол. Enterprise mobility management (EMM) технологиите конфигурират устройствата и приложенията за корпоративно внедряване, използване и обновление; спомагат и за подмяна или премахване на устройствата от достъп до организацията.

Ключови ползи от внедряване на ЕММ решения

ЕММ спомагат за предотвратяване на загубите на данни, кражби, или други инциденти чрез:

  1. добавяне на контрол за шифриране на данните
  2. права за достъп до данни
  3. споделени устройства
  4. приложение за опаковане и контейнери
  5. "заключване“ на устройството

ЕММ технологиите могат да проследяват и инвентаризират устройствата, настройките и използването им, за да се провери дали съответстват на корпоративните политики и дали управляват средствата за достъп.
ИТ отделът вече може и да проследява проблеми ситуации на мобилни устройства с достъп до мрежата чрез средствата на инвентаризация, анализ и отдалечено управление.

Нашите партньорства

Предлагаме ЕММ решения на VM ware, Symantec, Checkpoint, Microsoft, Sophos.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване