Identity management и SSO

Управление на идентичността (ID management)

Управление на идентичността (ID management) е организационен процес за идентифициране, удостоверяване и упълномощаване на лица или групи от хора да имат достъп до приложения, системи или мрежи чрез асоцииране с установени самоличностти. Управляваните идентичности могат също да се отнасят до софтуерни процеси, които се нуждаят от достъп до организационните системи.
Натоварването, което се поема от администрирането на множество профили, нараства с увеличаването на броя на потребителите. Именно тук, подходящото прилагане на това решение  значително ще намали общата административна работа, която е необходима при управлението на информацията за потребителите в централизирано хранилище.

Ключови ползи

Как да валидираме самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но и в същото време облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите?
Управлението на идентичността (ID management) решава следните проблеми:

  • Твърде много екипи участват в администрирането на потребителите, което води до големи административни разходи
  • Наличието на профили, създадени от персонал, който има неоторизирани права за достъп до системата
  • Липса на стандартизирани идентификатори, водещи до създаване на множество идентификатори за достъп от един и същи потребител
  • Различни политики за идентификация между множество групи
  • Лошо дефинирани и документирани системи с липсващи одитни пътеки
  • Излишна или невярна информация, която не идентифицира правилно директории и самоличност

Цифрови подписи

Търсите информация за автентичността на информация? Искате да се уверите, че не е променяна?
Цифровата идентичност дава информация за автора, идентифицира от кой идва информацията. За всеки потребител или организация сертифициращият орган издава публичен ключ, който е достъпен за всички. Съответният частен ключ е собственост изключително само на едно лице.
За цифрово подписване на данни, страна, която изпраща или публикува цифрова информация, я криптира със своя частен ключ и я добавя към документа. Фирмите и физическите лица полагат големи усилия, за да защитят цифровите си подписи, като например ги съхраняват в отделни мрежи и машини. Само един инцидент, обаче, може да направите цифровите подписи абсолютно безполезни. Това може да бъде зловреден софтуер, който сканира заразените компютри и краде цифрови сертификати, или може да бъде човешка грешка, като например небрежен служител, който попада в фишинг капан.

Двуфакторната автентификация (2FA)

Двуфакторната автентификация (2FA) е добре известен метод за защита на потребителите срещу кражба на цифрова идентичност. 2FA обвързва достъпа до онлайн сметки и информация, за да има две или повече символи, които доказват собствеността или разрешението. Ключовите ползи са по-голяма защита при достъп до услуга и по-голяма защитеност на услуга.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!