Full Disk Encryption

Притеснява ви, че ваш служител може физически да загуби своя лаптоп или да му бъде откраднат при поредното бизнес пътуване? Решението за цялостно криптиране на диска /Full Disk Encryption/ гарантира вашето спокойствие. Цялостното криптиране на диска автоматично преобразува данните на твърдия диск във форма, която не може да бъде прочетена от друг. Без правилния ключ за удостоверяване, дори ако твърдият диск е свален и поставен в друга машина, данните остават недостъпни. Гарантирайте си сигурност за цялата информация, включително потребителски данни, файлове на операционната система, временни и изтрити фaйлове.
Kлючови ползи
  • Предотвратява неупълномощен достъп до всички данни, когато лаптопите са изгубени или откраднати
  • Най-високо ниво сертификати за съответствие - FIPS, Common Criteria, BITS
  • Цялостна платформена съвместимост  - включително Windows и Mac OS X
Решението напълно отговаря на изискванията на новия регламент GDPR за защита и криптиране на личните данни.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

DLP

Антивирусни програми

EMM

Identity management и SSO

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!