Back Up

Защита с Back Up

Ние в LIREX защитаваме всяка виртуална, физическа и облачна среда чрез решението Back Up.
Данните се един от най-ценните активи за една организация. Ето защо, създаването на стратегии за тяхното ефективно архивиране е изключително важно.

Златното правило 3-2-1

Винаги съхранявайте три копия на вашите данни, две копия на различни носители и едно - извън сайта.
За да се достигне обаче, високо ниво на защита има фактори, които трябва да се вземат предвид и да бъдат добре планирани.

Какви въпроси трябва да си зададете?

Вашият настоящ софтуер за архивиране позволява ли защита на данни за физически и виртуални машини? Има ли възможност да изпраща данни до хранилище, извън обекта? Имате ли необходимия хардуер?

Ключовите предимства на решението

  • Без предварителна инвестиция в инфраструктура или опит
  • Избор от различни нива на управляеми услуги
  • Съхранение на данни в облак, на оборудване от висок клас
  • Защита на данни в защитени съоръжения или центрове за данни
  • Гарантиран SLA и поддръжка
  • Достъп до технологии за мониторинг и автоматизация

Абонаментен план

Позволяваме ви бързо да реализирате допълнителни приходи с нулеви първоначални разходи чрез нашите месечни абонаментни планове.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!