Application control (load balancer)

Съвременни инфо услуги с Application control (load balancer)

Предлагаме ви Application control (load balancer) системи за отказоустойчивост и балансиране на натоварването.

Услугите днес трябва да бъдат достъпни по всяко време и да могат да поемат повишено натоварване, за да обслужат всички потребители, които се нуждаят от тях. Нашето решение осигурява наличността, сигурността, видимостта на приложенията, както и ускорява тяхната работата.

Каква е целта на решението?

Процесът на балансиране на натоварването представлява разпределянето на данните върху няколко различни системи с цел осигуряване на отказоустойчивост, надеждност и повишена производителност. Балансиране на натоварването се случва между клиента и сървърната група, когато решението започне да приема входящ мрежoви и апликационен трафик и да го разпространява между множество бекeнд сървъри, посредством различни методи. Чрез балансиране на заявките между няколко сървъра, решението load balancer намалява индивидуалното натоварване на сървъра, подобрява реакцията, както и цялостната наличност на приложенията.

load balancer

Източник: https://www.f5.com/services/resources/glossary/load-balancer

Ключови ползи на решението load balancer

  • Помагат за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса чрез увеличаване на наличността на приложенията
  • Подобряват бизнес продуктивността чрез ускоряване на работата на приложенията и сървърите
  • Намаляват необходимостта от мощност, пространство и охлаждане на центъра за данни чрез виртуализирана архитектура
  • Помагат за намаляване на оперативните разходи, свързани с осигуряването и мащабирането на приложенията

Виртуализираната архитектура и ролевата администрация ви помагат да осигурявате и доставяте множество приложения от един модул, за да увеличите мащабируемостта на центъра за данни.

Нашите партньорства

Предлагаме ви решения на най-добрите на пазара - F5, Citrix, KEMP.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване