Application control (load balancer)

Съвременните информационни услуги трябва да бъдат достъпни по всяко време и да могат да поемат повишено натоварване, за да обслужат всички потребители, които се нуждаят от тях.
За осигуряване на тези възможности използваме системи за отказоустойчивост и балансиране на натоварването. Тези системи осигуряват наличността, сигурността, видимостта на приложенията, както и ускорява тяхната работата. Процесът на балансиране на натоварването представлява разпределянето на данните върху няколко различни системи с цел осигуряване на отказоустойчивост, надеждност и повишена производителност.
Ключови ползи:
  • Помагат за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса чрез увеличаване на наличността на приложенията
  • Подобряват бизнес продуктивността чрез ускоряване на работата на приложенията и сървърите
  • Намаляват необходимостта от мощност, пространство и охлаждане на центъра за данни чрез виртуализирана архитектура
  • Помагат за намаляване на оперативните разходи, свързани с осигуряването и мащабирането на приложенията
Виртуализираната архитектура и ролевата администрация ви помагат да осигурявате и доставяте множество приложения от един модул, за да увеличите мащабируемостта на центъра за данни.
Предлагаме ви решения на най-добрите на пазара - F5, Citrix, KEMP.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

NGFW

Анализ на WiFi

Анализ на трафика

Email and web security

IDS & IPS

 

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване