Дегаусер

Мислите си, че когато изтриете файл от компютъра си той е безвъзвратно загубен? В действителност данните не са изтрити, а само пътят за достъп до тях, като информацията може да бъде лесно и бързо възстановена от специалисти. 
Защо да размагнитваме хард дисковете?

Посредством размагнитване напълно ще унищожите всякаква информация върху Вашия хард диск, като след това нито носителят на информация, нито механичните части в диска ще бъдат годни за ползване. Само така ще си гарантирате 100% защита от кражба или изтичане на най-ценната за вашата организация информация.

Каква е гаранцията, че информацията е изтрита?
След като информацията бъде унищожена и твърдият диск бъде превърнат в негоден за ползване, LIREX ще издаде сертификат, който доказва качеството на извършената услуга.
Какво представлява и как се извършва?
Размагнитването се извършва посредством дегаусер – устройство, което излъчва мощно магнитно поле от 18000 гауса. Това поле не само напълно унищожава носителя на информация, но и всички механични компоненти като четящи глави и електромотори спират да функционират. Реално компютърът няма да може да разпознае, че има закачен хард диск.
С какво този метод е по-добър?

Освен размагнитване има и физическо унищожаване, чрез натрошаване на парчета или чрез разпробиване със свредло.

  • при натрошаването вие ще получите множество малки част, но не можете да сте 100% сигурни, че частите са точно от вашите дискове или че не липсва някой диск.
  • при разпробиването със свредло има вероятност информацията или част от нея да бъде възстановена.
Унищожаването на хард дискове посредством размагнитване е от особена важност за организациите, които имат политики за управление на информационната сигурност.
Като например: iso/iec 27001; pci-dss; din certificate и др.
СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!