Дегаусер

Какво представлява и как се извършва?

Размагнитването на хард дискове се извършва посредством дегаусер – устройство, което излъчва мощно магнитно поле от 18000 гауса. Това поле не само напълно унищожава носителя на информация, но и всички механични компоненти като четящи глави и електромотори спират да функционират. Реално компютърът няма да може да разпознае, че има закачен хард диск.

Защо да размагнитваме хард дисковете?

Мислите си, че когато изтриете файл от компютъра си той е безвъзвратно загубен? В действителност данните не са изтрити, а само пътят за достъп до тях, като информацията може да бъде лесно и бързо възстановена от специалисти.

Посредством размагнитване напълно ще унищожите всякаква информация върху Вашия хард диск, като след това нито носителят на информация, нито механичните части в диска ще бъдат годни за ползване. Само така ще си гарантирате 100% защита от кражба или изтичане на най-ценната за вашата организация информация.

Каква е гаранцията, че информацията е изтрита?

След като информацията бъде унищожена и твърдият диск бъде превърнат в негоден за ползване, LIREX ще издаде сертификат, който доказва качеството на извършената услуга.

С какво този метод е по-добър?

Освен размагнитване има и физическо унищожаване, чрез натрошаване на парчета или чрез разпробиване със свредло.

  • при натрошаването вие ще получите множество малки част, но не можете да сте 100% сигурни, че частите са точно от вашите дискове или че не липсва някой диск.
  • при разпробиването със свредло има вероятност информацията или част от нея да бъде възстановена.

Унищожаването на хард дискове посредством размагнитване е от особена важност за организациите, които имат политики за управление на информационната сигурност.
Като например: iso/iec 27001; pci-dss; din certificate и др.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!