Киберсигурност

Киберсигурността се отнася до използването на мрежова архитектура, софтуер и други технологии за защита на организации и лица от кибератаки. Целта на киберсигурността е да се предотврати или смекчи увреждането или унищожаването на компютърни мрежи, приложения, устройства и данни. Днес, над 10,000 кибератаки на всеки час се случват в световен мащаб.
Успешната стратегия за киберсигурност трябва непрекъснато да се развива, за да върви в крак с променящите се стратегии и технологии, използвани от хакерите. Този процес изисква многостранни усилия и познания, за да отговори адекватно на непрекъснато нарастващата сложност на кибер заплахите и нуждите за сигурност на всяка организация.
Защитете се с услугите и решенията за киберсигурност на LIREX.
Ние ви осигуряваме всичко това и още:

  • Одит на текущо състояние
  • Проектиране, дизайн и остойностяване на решения за информационна сигурност
  • Валидиране на концепция “proof of concept”
  • Внедряване
  • Разработване на процедури и инструкции за работа
  • Поддръжка
  • Оптимизация на внедрени решения

Увеличете иновациите като осигурите по-безопасно сътрудничество във всички среди, включително облачни и мобилни. Мащабирайте интелигентно и сигурно. Избягвайте кибератаки, които могат да намалят стойността на вашия бизнес, защото нека не забравяме, че Verizon купи Yahoo за 350 милиона долара по-малко от първоначалната му цена поради нарушения в данните, а това е само един от популярните примери.
*данни на институт за Киберсигурност.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване