Анкета Сервиз

Моля за вашето мнение и оценка относно сервизната дейност на Лирекс Хай Тех.

Кой сервизен център Ви обслужи?
Как бихте оценили обслужването, което получавате от Лирекс Хай-Тех като доставчик на продукти?
Кое е водещото за Вас при избор на сервизен център? 
Как оценявате времето за извършване на сервизната услуга?
Как оценявате качеството на сервизната услуга?
Сервизните специалисти предоставят изчерпателна информация за естеството на проблема и мерките, предприети за неговото отстраняване.
В сравнение с други сервизни центрове, оценявате нашите услуги като?
Кои са най-силните черти на сервизния център, който Ви обслужва? 
Бихте ли препоръчали сервизните центрове на Лирекс Хай Тех? 
Препоръки и коментари: в каква посока да подобрим дейността си?
Име
Организация
E-mail