Анкета Търговци

Моля за вашите коментари и оценка за търговската дейност на Лирекс Хай Тех.

За пръв път ли сте клиент на Лирекс Хай Тех?
 Кой от офисите на Лирекс Хай-Тех Ви обслужва?
Какво е водещото за вас при избор на доставчик? 
Как бихте оценили обслужването, което получавате от Лирекс Хай-Тех като доставчик на продукти?
Как бихте определили времето за реакция от страна на обслужващия Ви търговец, след направеното от Вас запитване?
Търговските експерти на Лирекс Хай-Тех предоставят ли Ви необходимите съвети и консултация преди продажбата?
Как оценявате обслужването, което получихте, от съответния търговец по показател "Компетентност"?
Как оценявате обслужването, което получихте, от съответния търговец по показател "Полезност на предоставяната информация"?
Как оценявате обслужването, което получихте, от съответния търговец по показател "Отзивчивост и любезност"?
От къде научихте за нас?
Бихте ли препоръчали Лирекс Хай Тех като доставчик?
Какви препоръки бихте дали за подобряване на обслужването на Лирекс Хай Тех?
Име
Организация
E-mail