Поддръжка на потребители и компютърна техника

LIREX се грижи за правилното управление и поддръжка на техниката, докато Вие следвате Вашите приоритети!

Ключови ползи

  • Консултации на потребители – на място и отдалечено
  • Приемане и обслужване на заявки
  • Инсталиране и поддържане на PC софтуер
  • Актуализация на софтуер
  • Разрешаване на ИТ проблеми при потребителите
  • Администриране и поддържане на компютърна техника

Това са процеси и дейности, за които, ние в LIREX имаме вече развито „know-how” и го прилагаме при цялостната реализация на този туп услуги, като постоянно подобряваме ефективността.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване