Архивиране и възстановяване на данни

Благодарение на тези услуги, Вие може да сте спокойни за Вашата чувствителна информация и лични данни.

Защо да изберете архивиране и възстановяване на данни

  • Сървърна инфраструктура – Microsoft и Linux базирана, VMware, Hyper-V и Citrix базирана
  • Бази данни
  • Управление на MS Exchange
  • Информация на потребителски компютри

Осигуряване на сигурност, непрекъсната работа, лекота на употреба и отстраняване на проблеми преди клиента да ги е осъзнал, това е отличителен белег на LIREX.

Екипът ни от опитни специалисти проектира и изгражда решения за информационна сигурност според конкретните нужди и изисквания на всеки клиент. Анализирайки съответните рискове и потенциални заплахи за информационните системи и инфраструктура, имплементираме подходящи технологии за ефективно намаляване на рискове и постигане на максимална защита и възвръщаемост на инвестициите (ROI).

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване