Управляеми услуги

Управляемите услуги са подходящо решение за Вас

Мигрирането на част или всички ИТ услуги към друга, външна за организация фирма, е подходящо както за големи фирми, така и за малките и средни компании.
При днешния все по-бързо развиващ се дигитален свят, компаниите търсят гъвкавост в управлението на своите информационни технологии. Анализирайки вашите нужди и изработвайки индивидуална стратегия, ние предлагаме рентабилни и сигурни ИТ услуги, докато вие се концентрирате върху приоритетите си.
Благодарение на придобития опит и знания, Лирекс предлага широк пакет от аутсорсинг за управление на ИТ инфраструктура.

Защо да изберете управляемите услуги?

Намалете разходите за ИТ.
Повишете тяхното качеството.
Освободете ресурси.
Пренасочите ги към основната дейност на вашата организацията.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

LIREX има богат опит в предоставянето на изнесени ИТ услуги, за клиенти като група Solvey, ING, Société Générale, OMV, Kaufland, GB Services и др.

 

В областта предлагаме:

Оставете на LIREX да осъществи деликатния баланс на намаляване на разходите при непрекъснато оптимизиране и иновация. Сътрудничество с нас ще направи работата по-надеждна и по-рентабилна.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас