Управление на инциденти

Изберете управление на инциденти! Предпазете Вашия бизнес от всички рискове и заплахи! Следвайте приоритети си!

Защо да изберете управление на инциденти? 

Предоставяме ви процес по обслужване на инциденти, групирани по типове услуги. Заявките са основно свързани с отпадане на услуга или част от нея, повреда на устройство, недостъпност на услуга и др. Заявките се подават по телефон, е-мейл или чрез потребителски портал. Те се обслужват от отговорните екипи и инженери на LIREX, като всяка заявка се отразява в уеб базирана сервизна система на LIREX.

Всеки един инцидент е обвързан със SLA (Service Level Agreement) за услугата.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване