Управление на инфраструктурата

Управлението на инфраструктурата е подходящо решение за Вас

Управлението на инфраструктурата и нейната ползваемост е съществена предпоставка за оптимално използване на ресурсите. Наличието на обобщена информация за хетерогенни физически, виртуални и облачни ресурси ще Ви позволи да планирате надеждността и развитието на Вашите услуги.

Администрирането и поддръжката на IT инфраструктурата е съществена част от ИТ бюджетите. Нейното разпределение според HP е 20% CAPEX (за придобиване на необходимите инструменти) и 80% OPEX (за целенасоченото им ползване).

Оптимизиране на ползваемостта на ИТ бюджета се постига чрез описване и автоматизиране на процесите за администриране и поддръжка и увеличаване на тяхната ефикасност и ефективност. Решението за управление на ИТ среда HP One View е проектирано и създадено с тази цел. Една от отличителните му иновативни черти е абстрактният слой, свързващ бизнес целите с компонентите на ИТ инфраструктурата.

 

Защо да изберете управление на инфраструктурата?

 

HP One View:
 • Позволява на ИТ организацията да се фокусира в подпомагането на бизнеса и неговото развитие. Съществена черта на HP One View решението е постигането на по-бързо и консистентно внедряване на ИТ услуги.
 • Увеличава дяла на проактивните реакции от страна на ИТ организацията. Възможността за автоматизиране на ежедневни и рутинни дейности се разпростира и до най-малките детайли и до най-задълбочените нива на ИТ инфраструктурните компоненти.
 • Увеличава надеждността и наличността на предоставяните ИТ услуги. Възможността за корелация на генерирани събития в ИТ средата допринася за точното и бързо идентифициране на неоптимални части в ИТ ресурсите.
System Center 2016 

Прави възможно лесното инсталиране, конфигуриране, управление и мониторинг на Вашата виртуална среда, софтуерно дефиниран дейтацентър и хибридна облачна инфраструктура. Централизиран дейтацентър менаджмент поддържа всичко от инсталиране и конфигуриране на физическа и виртуална инфраструктура до контрол и мониторинг на различни услуги в IT структурата на организацията. Някои от възможностите на софтуера са следните:

 1. Virtual Machine Manager – за изграждане и конфигуриране на фабрики, инсталиране и управление на виртуални машини и инсталация на multi-tier приложения
  1. Поддържа Windows Server 2016 софтуерно дефинирани виртуални машини, сторидж и мрежови технологии
  2. Темплейт базирани инсталации
  3. Сигурна и защитена инфраструктура чрез Shielded VM и Host Guardian Service
  4. Nano Service lifecycle поддръжка
 2. Configuration Manager – конфигуриране и ъпгрейд на клиенти и сървъри. Anti-malware и сигурност
  1. Единен управленски софтуер за сервизиране и конфигуриране на Windows 10 и Windows Server операционни системи
  2. Бързо и лесно инсталиране на ъпдейтите
  3. Възможност за връзка към облачни услуги
 3. Operations Manager – мониторинг на физическа, виртуална и облачна инфраструктура с наблюдение на натоварването в реално време
  1. Разширен мониторинг за Linux/Unix
  2. Планиране на времеви прозорци за сервизиране
  3. Лесна инсталация на нови ъпдейти
  4. Връзка към Operation Management Suite за допълнително сервизиране в облачна инфраструктура
 4. Orchestrator and Service Management Automation – автоматично изпълнение на различни задачи през графичната конзола или с помощта на скриптове
  1. Лесно тестване и изпъление на конфигурационни скриптове
  2. Поддържа PowerShell 5.0
 5. Service Manager – управление на IT процесите
  1. Разширена производителност и възможности за потребителя
  2. Нов HTML5 портал
 6. Data Protection Management – архивиране на частна облачна инфраструктура, физически машини, клиент и сървърни приложения
  1. Resilient Change Tracking (RCT) защита
  2. Архиви на Windows сървъри дори по време на миграция на машини
  3. Архив и възстановяване на shielded виртуални машини
  4. Поддръжка на Storage Space Direct

 

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди!

Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване