Мрежова инфраструктура

Мрежовата инфраструктура е ключов компонент на всяка една организация. Правилно изградена, тя осигурява свързаност на цялото оборудване, необходимo за гладкото протичане на всички бизнес процеси и ИТ услуги в организацията. Необходимостта от богат опит на най-високо ниво е от ключово значение при проектирането и изграждането на мрежова инфраструктура.

За да бъде изградена една добре работеща и сигурна мрежова инфраструктура, тя първо трябва да бъде правилно проектирана. Ние в LIREX напълно се съобразяваме с настоящите и бъдещи нужди на нашите клиенти, както и с тенденциите и развитието на технологиите.

Системите, които изграждаме, са:

  • Гъвкави, според специфичните нужди на всяка организация
  • Сигурни и надеждни
  • Резервирани, осигуряващи непрекъсваемост на бизнес процесите
  • Изцяло съобразени, не само с текущите нужди на организацията, но и с бъдещите планове за развитие, осигурявайки възможности за лесно надграждане
  • Не трябва да се пропуска и възможността за имплементиране на сървърна виртуализация както при самото изграждане, така и в един бъдещ момент

LIREX има дългогодишен опит в областта. През 1996г. става първият партньор на Cisco Systems за България – доказателство за опит, професионализъм и натрупани знания. През годините сме проектирали, внедрили и поддържаме множество решения в областта на мрежовата инфраструктура, включващи безжични технологии, гласови комуникации, решения за маршрутизиране и комутиране, решения за пренос на данни между дискови масиви и системи за защита на информационната сигурност. Използваме технологии като VPN и MPLS за мрежови, инфраструктурни и комуникационни решения за обмен на глас и данни, които предлагаме на организации с териториално отдалечени офиси и структурни звена.

Участвали сме в множество проекти, включително сме проектирали и изградили WAN мрежата на Министерство на финансите, която се състои от над 300 обекта на територията на страната и националната комуникационна инфраструктура за ДАИТС (ЕСМИС), която осигурява гръбнака на националната мрежа на държавната администрация.

За изграждането на мрежова инфраструктура използваме най-съвременни технологии на доказани световни лидери като: Cisco, Aruba, HP, Avaya, Juniper, Motorolla, Microsoft, Check Point, D-Link и TP-Link. Предлагаме поддръжка и обслужване, отговарящи на световните стандарти, формирайки едно завършено решение. Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди!

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване