IDS & IPS

Как потенциални инциденти да бъдат открити навреме?

Представяме ви мерките за сигурност, системи за откриване на проникване (IDS) и системи за предотвратяване на проникване (IPS), които стават част от средата за за откриване и спиране на потенциалните инциденти. Системите за откриване на проникване (IDS) и системите за предотвратяване на проникване (IPS) непрекъснато наблюдават мрежата, идентифицират и регистрират информация, спират и съобщават за възможни инциденти.

Вземете адекватни мерки и избегнете финансовите загуби. Откриването на проникване е процес на наблюдение на събитията, възникващи в корпоративните мрежи, както и анализ за признаци за възможни инциденти или нарушения. Предотвратяването на проникване е процесът на извършване на идентификация и стопиране на откритите инциденти.

Откриване и предотвратяване на проникване с IDS и IPS

Традиционната бизнес мрежа има няколко точки за достъп до други мрежи. Предизвикателството е поддържането на сигурността на тези мрежи, докато същевременно са отворени за своите основни потребители. Днес атаките са толкова сложни, че могат да осуетят най-добрите системи за сигурност, особено тези, които все още работят при предположението, че мрежите могат да бъдат защитени чрез криптиране или защитни стени. За съжаление, тези технологии сами по себе си не са достатъчни за борба с днешните атаки.

IDS е за тези от вас, които търсят видимост, а IPS, за тези, които искат контрол.

Предлагаме ви решения на най-добрите на пазара - F5, Cisco, Checkpoint

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!