IDS & IPS

Традиционната бизнес мрежа има няколко точки за достъп до други мрежи, както публични, така и частни. Предизвикателството е поддържането на сигурността на тези мрежи, докато същевременно са отворени за своите основни потребители. Днес атаките са толкова сложни, че могат да осуетят най-добрите системи за сигурност, особено тези, които все още работят при предположението, че мрежите могат да бъдат защитени чрез криптиране или защитни стени. За съжаление, тези технологии сами по себе си не са достатъчни за борба с днешните атаки.
Как могат потенциални инциденти да бъдат открити навреме, за да се вземат адекватни мерки и да се избегнат финансовите загуби?
Откриването на проникване е процес на наблюдение на събитията, възникващи в корпоративните мрежи, както и анализ за признаци за възможни инциденти или нарушения. Предотвратяването на проникване е процесът на извършване на идентификация и стопиране на откритите инциденти. Тези мерки за сигурност са известни като системи за откриване на проникване (IDS) и системи за предотвратяване на проникване (IPS), които стават част от средата за сигурност за откриване и спиране на потенциалните инциденти. Системите за откриване на проникване (IDS) и системите за предотвратяване на проникване (IPS) непрекъснато наблюдават мрежата, идентифицират и регистрират информация, спират и съобщават за възможни инциденти.
IDS е за тези от вас, които търсят видимост, а IPS, за тези, които искат контрол.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

NGFW

Анализ на WiFi

Анализ на трафика

Email and web security

Application control (load balancer)

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ С LIREX!
Свържете се с нас!