Десктоп виртуализация

Десктоп виртуализация е подходящо решение за Вас, защото:

Виртуалните работни места от Ново поколение елиминират всички недостатъци на стандартните работни места, като същевременно носят със себе си много нови позитиви.

Виртуалните работни места или т. нар. десктоп виртуализация, представлява физическо разделение на хардуера от операционната система, приложенията, потребителските данни и настройки. По този начин ресурсите сa централизирани, а потребителите продължават да имат усещането, че работят на стандартна, напълно интегрирана работна станция с отделна операционна система.

Защо да изберете десктоп виртуализация?

1. Улеснено централизирано управление и удължаване на жизнения цикъл

Посредством десктоп виртуализацията няма да бъде необходимо да следите и управлявате множество работни станции, тъй като целия софтуерен ресурс е инсталиран на една сървърна машина.

2. Опростена и ценово оптимизирана поддръжка

Инвестицията при изграждането на виртуални работни места може да бъде значително оптимизирана. При физическите работни места често ресурсите или са недостатъчни или са значително повече от необходимото. При десктоп виртуализация този недостатък може да бъде напълно преодолян. Централизираният ресурс може да бъде изчислен спрямо нуждите като във всеки един момент при необходимост може да бъде разширен със значително по-малко инвестиции, тъй като се надгражда или разширява ресурс в централизирано място.

3. Повишена надеждност, гъвкав контрол и високо ниво на сигурност

Тъй като цялата налична информация се намира на централизирано място, достатъчно е да се осигури максимална защита само на него. Може да бъде физически отделено в помещение с ограничен достъп. Също така значително по-лесно могат да се поддържат най-актуалните версии на антивирусения софтуер.

4. Пълна оптимизация на ресурсите

Достатъчно е да поддържате и актуализирате приложенията на едно централизирано място и всички потребители ще получат най-актуалната версия. Оптимизацията се извършва значително по-бързо и ефективно.

5. Подобрена мобилност и достъпност

Процесът по местене е значително по-бърз и сигурен. Цялата информация и приложения се съдържат в сървъра, докато крайните устройства не носят важни данни.

6. Зелена технология – ниска консумация на ел. енергия, ниско ниво на шум и отделяне на СО2.

Консумацията на енергиен ресурс може значително да намалее, което да доведе не само да спестяване на средства, но и до опазване на околната среда

Защо е необходимо да преминем към Виртуални работни места?

  • Потребителите имат нужда от работно място, а не от физическо устройство. В някои случаи изграждането на работна станция от стандартен тип е неефективно и скъпо.
  • Последните години все повече потребители имат нужда не толкова от работно място, а от възможността да ползват необходимите приложения, независимо къде се намират и с какво устройство разполагат. За това все повече организации имплементират политика на BYOD (bring your own device – донеси своето устройство), което става възможно благодарение на пълната виртуализация.
  • Организациите имат нужда от централизирано управление. Когато на работните станции се извършва еднотипна работа и се използват еднакви приложения, десктоп виртуализацията може значително да ускори процеса по управление, така че всички потребители във всеки един момент да имат достъп до най-актуалните версии.
  • Вирутализацията спомага за намаляване на разходите за ИТ и увеличава гъвкавостта и сигурността.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

LIREX има успешно реализирани проекти, които спомагат за доброто развитие на много компании. Нашият екип от професионалисти помага за израстването на всеки един бизнес. Наша гордост е проектът Виртуализация в „Юрий Гагарин“ АД

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Свържете се с нас!