Система за електронни здравни услуги

Безспорно технологиите ще започнат да намират все по-голямо приложение в ежедневното следене и опазване на здравето на хората.
Все повече компании от цял свят концентрират усилия в създаването на умни устройства, които ни помагат да следим жизнените показатели.
Подход - възприет и от LIREX!

Защо да изберете системата за електронни здравни услуги?

 • Достъп до цялата информация за пациента, независимо КАК и КЪДЕ протича неговото лечение
 • Достъп до итория на жизнените показатели и хронични заболявания на пациента
 • Мониторинг на измервания на телесни функции на потребителите
 • Възможност за поставяне на диагнози и процедури
 • WEB базираност, която позволява достъп отвсякъде и по всяко време
 • Възможност за предоставяне на лични здравни досиета
 • Възможност за изпращане на известия
 • Интуитивен, последователен и логичен потребителски интерфейс
 • Предоставя различни права за достъп на потребителите и пълно проследяване на действията им в системата

Основни функции

 • да следи показателите на пациентите
 • да ги съхранява
 • да дава възможността за проследимост на промените в състоянието на пациента и ефектите от назначеното лечение, независимо КЪДЕ се намира пациента

Компоненти

Системата за електронни здравни услуги се състои от три основни компонента, работещи в синхрон. Посредством Измервателна гривна се снемат показатели на пациента като:  температура, пулс, кръвно налягане  и други телесни функции. Снетите данни автоматично се записват на Софтуерно приложение за електронни станции за здравни услуги, което е инсталирано локално на компютъра на медицинското лице.

Приложението позволява много потребители да използват едни и същи устройства за мониторинг на телесните функции; извеждане на измерените телесни функции и записването им в базата данни; трансфер на данните отнасящи се до конкретния потребител, като ги запазва в персоналното му Електронни Здравно Досие;
Приложението може да бъде инсталирано на неограничен брой компютри.

Софтуерно приложение за електронни станции за здравни услуги, автоматично изпраща данните от изследването в WEB базираната многоезична система, достъпна отвсякъде по всяко време; пази цялата информация и история на изследвания и диагнози, назначени процедури за пациента; предоставя достъп до Лични здравни досиета; предоставя различни права за достъп на потребителите и пълно проследяване на действията им в Системата.

Нашите решения гарантират сигурност, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване