Транспортни системи

Транспортните системи подобряват ефективността на системата за обществен транспорт и повишават удовлетвореността на гражданите чрез технологични решения за интегриран градски транспорт.

Аналитични функционалности, автоматизирани процеси и интеграция на няколко решения в единна платформа са безспорните предимства, които съвременните технологични решения за управление на трафика осигуряват. Те обхващат няколко ключови компонента и могат да се имплементират по отделно или заедно:

  • Електронна билетна система;
  • Система за наблюдение и управление на трафика и светофарни уредби, включително и автоматично засичане на нарушения (преминаване на червен светофар, превишена скорост, неправилно паркиране и др.);
  • Система за автоматично определяне на местоположението на превозни средства;
  • Система за информация на пътниците в реално време на автобусни спирки, на борда на превозни средства, както и чрез web и мобилни приложения;
  • Система за видеонаблюдение на кръстовища, автобусни спирки и/или на борда на превозни средства от градския транспорт;
  • Центрове за контрол на трафика.

Ключови ползи

  • Повишена атрактивност на обществения градски транспорт
  • Намаление на задръстванията
  • Подобряване на безопасността

LIREX разработва и интегрира транспортни системи, които подобряват ефективността на системата за обществен транспорт и се грижат за удовлетвореността на гражданите. Нашият екип от експерти изпълнява проекти, които подобряват качеството на услугата.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване