Превенция от пожари

Внедряването и използването на интегрирана система за видеонаблюдение за превенция от  пожари намалява рисковете от пожар и загиване на големи площи горски масиви и намалява преките и косвени щети, причинени от горски пожари.

Обзорно видеонаблюдение и охрана 

Система от камери, стратегически разположени за максимална видимост с минимални технически средства, следи дадена местност за възникнали пожари. С цел превенция от кражби се инсталират и камери, които да подсигуряват сигурността на монтираното оборудване.

Център за мониторинг и контрол 

Всичката информация от цялата система се предава и наблюдава в изграден център за мониторинг. В този център се осъществява непрекъснато наблюдение на видео-потока от обзорните и охранителните камери в реално време. В него се получават алармите в случай на пожар и се уведомяват съответните компетентни органи.

Специализиран софтуер 

Системата за видеонаблюдение за превенция на горски пожари разчита на специализиран софтуер за ранно откриване на горски пожари. При наличието на следи от възникнали пожари, софтуерът вдига аларми, придружени с кадри от конкретната локация, в центъра за мониторинг и контрол, така че бързо да се предприеме действия за предотвратяване разрастването на пожара.

Метеорологични станции

Към системата за видеонбалюдение се инсталират и метеорологични станции, които отчитат различни показатели, които се използват от специализирания софтуер при изчисляване на риска от пожари и намаляване на фалшивите аларми, получени в центъра за мониторинг.

Електрическо захранване 

В повечето случаи обзорното видеонаблюдение се изгражда в местности, в които липсва електрозахранване. Изграждаме автономни фотоволтаични системи, които да осигурят непрекъснато захранване на оборудването дори и през зимата.

Ключови ползи

  • Ранно откриване на горски пожари
  • Намалява необходимостта от патрулиращи екипи
  • Позволява ефективен оглед на големи територии само от едно работно място
  • Намалява времето за реакция
  • Своевременно оповестяване
  • Спомага за по-ефективно овладяване на пожари поради по-добрата оценка на риска и разпространението на възникнал пожар
  • Позволява и наблюдение за бракониери и незаконна сеч
  • Съхранение на видео архив и метеорологични данни

LIREX проектира, изгражда и осигурява поддръжка на интегрирани системи за видеонаблюдение за превенция на горски пожари, които издържат на различни метеорологични условия и обхващат целия необходим периметър с минимални технически средства. Освен самата система за обзорно видеонаблюдение, решението за превенция на горски пожари може да включва и метеорологични станции,както и самостоятелно захранване от възобновяеми източници. Има и възможност за интеграция с решения за ранно оповестяване.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване