Ранно оповестяване

Оповестителните системи са IP базирани системи от ново поколение. В случай на бедствия или аварии, системите информират максимален брой хора с необходимата бързина и адекватност с цел спасяване на човешки животи и предотвратяване на щети.

В сравнение с конвенционалните оповестителни системи, IP базираните системи от ново поколение притежават бързина и гъвкавост на управление и свързаност с висока надеждност, благодарение на различни типове връзки - етернет, оптични кабелни линии, безжични връзки, 3G/4G комуникация

Ключови ползи

  • Възможност за осъществяване от различни устройства: IP телефон, web-базирано устройство ( компютър, таблет), мобилен телефон и др.;
  • Възможност за извършване от крайни устройства: сирени, IP телефон чрез гласови съобщения и чрез кратки текстови съобщения на мобилни телефони, по електронна поща и факс апарати;
  • Възможност за покриване на големи пространства, територии и площи за оповестяване с цел евакуация и информиране на отговорни лица и екипи, които се намират на отдалечено място от засегнатата зона;
  • Възможност за двустранна връзка за контрол на изправността на системата;
  • Възможност за обединяване на приложенията за глас, данни и видео върху една обща платформа;
  • Изпращане на съобщения в реално време - съобщения за извънредни ситуации; предварително записани речеви съобщения или селективна комуникация;
  • Гъвкавост на системата – софтуерът за мониторинг и управление на процеса на оповестяване може да бъде разработен спрямо нуждите и изискванията на дадената организация, както и да бъдат изготвяни подробни справки за постигане на по-добра отчетност и ефективност – успешно/ неуспешно оповестяване, време за реакция и т.н.
  • Лесно управление и поддръжка - лесно и бързо могат да бъдат насрочени профилактики и автоматични оповестявания. Могат да бъдат разработени едновременно няколко алгоритми за оповестяване, като към различните екипи за реакция бъдат подадени различни съобщения/ сигнали и т.н.

LIREX активно разработва и изгражда специализирани решения за наблюдение и ранно откриване на пожари. Самите системи се изграждат в тясно сътрудничество с бенефициентите – общини, горски стопанства и др*. Изградените от LIREX системи за ранно оповестяване вече успешно предотвратяват горски пожари.

*При предоставен API (application programming interface) LIREX може да осъществи интеграция с националната система за ранно оповестяване (НСРПО)

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване