Обучения за реакция при бедствия и кризи

При всяко бедствие и кризисна ситуация човешкият фактор е водещо предизвикателство! Бъдете подготвени за всякакви ситуации!

Използвайте специализирана система за електронно обучение, съответстваща на най-актуалните и успешни тенденции в сферата на обученията. Повишете познанията на населението за пожарна безопасност и за реакция при природни бедствия и последвали кризи. Освен за населението, системата може да се използва и за обучения на членовете на общински и областни кризисни щабове или други заинтересовани групи. Лесен за разбиране, интерактивен и интересен е начинът на предоставяне на информация на тази специално разработената система за аудио-визуално електронно обучение, което спомага за по-ефективно усвояване на материала и дава възможност да се преподава и на деца.

Практически занимания и симулационни игри, като допълнение на теоретичната подготовка, могат също да бъдат обхванати, което още повече увеличава нивото на запомняне.

Нашите решения гарантират сигурна и безопасна среда, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес! Бъдете подготвени за всякакви ситуации! Образовайте екипа си!

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване