Локализация

Локализация от LIREX

Решението локализация предоставя възможността за проследяване, както на повърхността, така и под земята и в затворени помещения. Прецизността на процеса се осигурява благодарение на факта, че системата е базирана на WiFi комуникационна среда и активни RFID тагове.

Компоненти на системата

Фиксирани комуникационни точки

Благодарение на изградена мрежа от фиксирани комуникационни точки се осигурява безжично покритие на територията на целия обект. Така лесно и бързо може да се изчисли точната локализация било то на хора или активи. Тъй като системата е изградена посредством WiFi технология, тя може да допринесе с множество допълнителни функционалности за организацията като: пренос на данни и глас, управление на машини и т.н. В случай че има вече изградена безжична мрежа, то тя може само да бъде надградена за целите на системата за локализация.

Автономни идентификационни устройства

Това представляват малки автономни устройства с живот на батерията няколко години, които са базирани на активна RFID технология. Предавателите се автентикират през определен период пред изградената безжична мрежа и по този начин се определя местоположението и посоката на преминаване през определени точки в обекта. Чрез интегрирането на допълнителни устройства, които да снемат информация за жизнените показатели на хората, може при автентикация тази информация да се подава към централната система. Тази функционалност е от особена важност за хора, работещи в рискова среда.

Софтуерна система

Специализиран софтуер за интегрирано управление, както на фиксираните комуникационни точки, така и на устройствата за автентикация. Посредством силата на сигнала и закъснението се определя точната локация в пространството на всяко от автономните идентификационни устройства, а чрез тях и на засичаните обекти. Софтуерът притежава интуитивен интерфейс, на който може да се добави географска карта на обекта за по-лесно и бързо локализиране на хора и активи в пространството. Може да се подават аларми при наличието на определени събития, например при преминаването през определени точки или при влизането и излизането от зона или помещение.

Ключови ползи

  • Възможността да бъде изградено според специфичните нужди на всеки обект - на открити или закрити пространства
  • Пълна информираността за поведението на клиентите и подробна статистика за анализ: брой уникални посетители; брой посетители, които се връщат за даден период; oт къде минават най-много; къде се задържат
  • По-добра оценка на ефективността на маркетингови активности – напр. ТВ кампании
  • Повишаване на лоялността: възможност за изпращане на специални, персоналзирани предложения, промоции на база минали покупки, обем оборот
  • Физическа сигурност: Аларми при влизане на хора (посетители/персонал) в определена зона; Локализация на активи
  • Оптимизация на database marketing: събиране на мейли и телефони през приложение

Приложение в различни индустрии

Решението за проследяване на хора и активи може да намери широко приложение в различни сектори и индустрии. При интегрирането им в организации, които извършват дейността си в опасни условия на труд като мини и рудници, решението може значително да понижи рисковете от инциденти, застрашаващи както здравето на служителите, така и самият работен процес. Също така решението за проследяване на хора и активи може да намери приложение в големи организации, които имат мобилна техника и апаратура (болници, наземна поддръжка на летища и др.), както и големи предприятия, които са разположени на огромни територии и имат нужда от проследяване на машини и/или персонал (заводи, производства, електрически централи).

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване