Инвентаризация

Инвентаризацията на активи - удобна и иновативна

Имате доста компютри, телефони, принтери и ви се налага всичко това да бъде инвентаризирано. Изразходвате огромен ресурс от време и средства за организацията на процес. Често се допускат грешки, които водят до усложнения. Това е действителността в много организации, но не във всички! Организациите, които са съумели да модернизират процеса на инвентаризация и са го направили удобен и иновативен, не изпитват подобни затруднения.

Ключови ползи от дигитализиран процес

  • Драстично намаляване на времето за инвентаризация
  • Улесняване на процеса и елиминиране на грешките
  • Спестяване на финансов ресурс
  • Осигуряване на непрекъсваемост на работния процес
  • Намаляване на необходимия човешки ресурс
  • Следене на инциденти

Реализация

От технологична страна инвентаризацията може да бъде направена посредством два начина:

  • Технология базирана на Баркод четци: Посредством тази технология всеки актив се маркира с бакод с уникален идентификационен номер.
  • Технология базирана на RFID тагове: Посредством тази технология всеки актив се маркира с RFID таг.

Управление

„WEB“ базираната платформа позволява лесното управление на активите, тяхното проследяване; въвеждане на нов актив и неговия ползвател; управление на администраторите и правата за достъп; история и характеристики на активите; тяхното точно местонахождение и състояние (дали не е имало инциденти с тях, претърпели ли са ремонт) и много други.

При нужда от промяна на местоположението на материалния актив от едно помещение в друго, в системата се подава заявка за преместване. Тази заявка трябва да бъде одобрена от оторизирано лице и при налично одобрение оборудването може да бъде преместено, като се променя и местоположението му в базата данни.

При наличие на материални активи за бракуване, от системата се извежда списък с предложение съдържащо активи за бракуване, като този списък съдържа маркираните „за брак” активи в процеса на инвентаризация.

Баркод четци или RFID тагове?

„RFID“ таговете предоставят възможността за един напълно автоматизиран процес на инвентаризация. Всяко помещение е маркирано с таг, който носи информация за активите , които следва да бъдат намерени. Всеки материален актив в помещението също е маркиран с таг и при инвентаризация с мобилен четец се проверява наличността му. При липсващо оборудване, системата алармира и дава пълна информация за липсващия актив. Тук ключов е мобилния четец, като е напълно достатъчно само да влезете в помещението, без да доближавате четеца до всеки актив.

За разлика от този метод, при Бар кодовете Вие трябва да доближите четеца до самия баркод, за да може той да бъде разпознат.

Модифицирано според конкретните нужди

Решението за инвентаризация може да бъде модифицирано според конкретните нужди на Вашата организация, като към него могат да бъдат добавени или премахнати различни функционалности. В LIREX ще Ви предложим само това, от което имате необходимост, без да плащате за функционалности, от които нямате нужда. Индивидуалният подход гарантира качественото изпълнение.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване