Дигитализация

Софтуерното решение за дигитализация

Софтуерното решение за дигитализация е уеб-базирана система за съхранение, управление и презентиране на дигитализирани материали.

Нашето решение за дигитализацията е проектирано и изградено на модулен принцип, като модулите взаимодействат помежду си с цел осигуряване на пълна интегрираност на информацията, свързаност и прозрачност на дейностите и процесите.

Модул за управление на съдържанието

Управлява информацията; добавянето, редактирането и изтриването на данни; прикачването и премахването на дигитализирани копия и документи; широк набор от информационни полета съобразно спецификата на описвания предмет; добавянето на дигитализирано съдържание – аудио, видео, изображения (2D, 3D  обекти); автоматичната обработка на изображения с оглед оптимизиране на размера на файловете за целите на представянето в интернет; прикачването на файлове.

Модул за управление на потребителите

Управлява добавянето, обновяването или премахването на информация, достъпна в публичния портал. Този модул предоставя възможност на оторизирани потребители на системата динамично да управляват достъпа на външни потребители до информация; да скриват или показват информационно съдържание; да управляват достъпа до дигитализираните копия с оглед защита на дигиталното съдържание чрез обособяване на две самостоятелни хранилища – за публична и вътрешна употреба; да създават и публикуват анкети и да обработват постъпилите резултатите; да създават и публикуват новини и събития.

Модул за генериране на справки

Управлява генерирането и обработката на справочна и статистическа информация.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване