Ценностите на LIREX

 

 

Преди 27 години ние формулирахме основните ценности на компанията, които и днес, след внимателно актуализиране, остават водещи принципи на нашата корпоративна идентичност.

Днес LIREX e технологичен иноватор и вдъхновител на нашия бранш.

Високият професионализъм, лична отговорност и решителност определят нашите действия.

Нашата цел е да създадем работна атмосфера с възможност за постоянно личностно развитие.

 

Колективният дух е важна съставка за успеха ни, защото да работим заедно за обща цел и с общи усилия от ключово значение.

Инициативността и творческото мислене ни помагат да бъдем иновативни, да намираме нови решения и да не се страхуваме да избираме неизвървяни пътеки.

Коректно отношение, взаимно уважение, открита комуникация и зачитането на интересите на другите са основополагащи в нашите междуличностни отношения.

Споделяне на опит е фундаментално - всеки учи другите и служителите на компанията са уверени и можещи хора.