Ръковoдител на екип ИТ инфраструктурни услуги

Ръководител на екип ИТ инфраструктурни услуги

В момента търсим за екипа си отговорен специалист с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на инфраструктурни решения и услуги.

Основни отговорности:

 • Управлява оперативните дейности по проектиране, анализ, оценка и поддръжка на услуги, свързани с инфраструктурни решения и услуги
 • Планира, управлява и отчита капацитета по предоставяната услуга
 • Документира административните дейности, проведените анализи и решения
 • Планира, наблюдава, преглежда и подобрява предоставянето на услугите
 • Участва в планирането и бюджетирането на инфраструктурни решения и услуги
 • Координира използването на ресурси между отделните проекти и услуги
 • Следи за спазването и отчита постигането на гарантираните параметри на обслужване по услугите
 • Проектира, планира, внедрява и поддържа инфраструктурни продукти, системи и услуги
 • Консултира в контекста на инфраструктурните технологии и услуги
 • Участва в процеса на пускането в действие на нови услуги, системи, софтуер, хардуер
 • Ръководи екип от специалисти по ИТ инфраструктура и менажира оперативната им дейност
 • Участва в процеса на подбор на специалисти ИТ инфраструктура
 • Изготвя и провежда тестове за проверка на квалификационните умения на ръководения от него екип
 • Планира дейностите по повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите в звеното. Изготвя планове за обучение и следи за изпълнението им

Минимални изисквания:

 • Висше образование в релевантна за позицията специалност
 • Пет години стаж на подобна позиция или осем години опит като старши инженер или тийм лидер в ИТ инфраструктурни услуги
 • Високо ниво на английски език – писмен и говорим
 • Умения в областта на ИТ: Задълбочени познания в областта на ИТ инфраструктурните решения и услуги
 • Задълбочени познания в областта на хардуерни платформи, операционни системи, системен софтуер, компютърни мрежи, масиви от данни, системна интеграция, Дейта центрове
 • Познаване и прилагане на методолигии за управление на IT услуги като ITIL
 • Умения за управление проекти в областта на ИТ
 • Личностни характеристики и умения: отлична комуникативност и работа в екип, аналитичен подход, умение за решаване на проблеми, умение за работа с клиенти, умения да планира, организира, координира и контролира дейности, ресурси и процеси и тяхното отчитане, умения да приоритизира и разпределя задачи; инициативност; проактивност; способност да взема решения и поема отговорност; последователност в преследване на целите, позитивен и конструктивен.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания с над 27 годишна история;
 • Участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво;
 • Отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация
 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите, знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*