Ръковoдител на екип ИТ инфраструктурни услуги

Ръководител на екип ИТ инфраструктурни услуги

В момента търсим за екипа си отговорен специалист с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на инфраструктурни решения и услуги.

Основни отговорности:

 • Управлява оперативните дейности по проектиране, анализ, оценка и поддръжка на услуги, свързани с инфраструктурни решения и услуги
 • Планира, управлява и отчита капацитета по предоставяната услуга
 • Документира административните дейности, проведените анализи и решения
 • Планира, наблюдава, преглежда и подобрява предоставянето на услугите
 • Участва в планирането и бюджетирането на инфраструктурни решения и услуги
 • Координира използването на ресурси между отделните проекти и услуги
 • Следи за спазването и отчита постигането на гарантираните параметри на обслужване по услугите
 • Проектира, планира, внедрява и поддържа инфраструктурни продукти, системи и услуги
 • Консултира в контекста на инфраструктурните технологии и услуги
 • Участва в процеса на пускането в действие на нови услуги, системи, софтуер, хардуер
 • Ръководи екип от специалисти по ИТ инфраструктура и менажира оперативната им дейност
 • Участва в процеса на подбор на специалисти ИТ инфраструктура
 • Изготвя и провежда тестове за проверка на квалификационните умения на ръководения от него екип
 • Планира дейностите по повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите в звеното. Изготвя планове за обучение и следи за изпълнението им

Минимални изисквания:

 • Висше образование в релевантна за позицията специалност
 • Пет години стаж на подобна позиция или осем години опит като старши инженер или тийм лидер в ИТ инфраструктурни услуги
 • Високо ниво на английски език – писмен и говорим
 • Умения в областта на ИТ: Задълбочени познания в областта на ИТ инфраструктурните решения и услуги
 • Задълбочени познания в областта на хардуерни платформи, операционни системи, системен софтуер, компютърни мрежи, масиви от данни, системна интеграция, Дейта центрове
 • Познаване и прилагане на методолигии за управление на IT услуги като ITIL
 • Умения за управление проекти в областта на ИТ
 • Личностни характеристики и умения: отлична комуникативност и работа в екип, аналитичен подход, умение за решаване на проблеми, умение за работа с клиенти, умения да планира, организира, координира и контролира дейности, ресурси и процеси и тяхното отчитане, умения да приоритизира и разпределя задачи; инициативност; проактивност; способност да взема решения и поема отговорност; последователност в преследване на целите, позитивен и конструктивен.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
• Участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
• Предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
• Предлага възнаграждение , съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес а Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обявя ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*