Търговски специалист

Търговски специалист

В момента търсим Търговски специалист, който да се присъедини към екипа ни в гр. София.

Основни отговорности:

 • Подготвя търговски предложения / оферти по задание за подпомагане на търговския процес;
 • Изготвя бюджетни оценки и търговска документация - писма, информации, предложения ;
 • Разработва и оформя и други материали, подпомагащи търговския процес;
 • Следи и информира участниците в търговски процес за хода на подготовка на офертите;
 • Води кореспонденция с доставчиците на решения и вътрешна комуникация с всички участници в търговския процес;
 • Въвежда и поддържа актуална техническа и ценова информация за предлаганите решения във фирмените реистри.

Изисквания:

 • Висше образование – техническа специалност;
 • Много добро владеене на MS Office;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Познаване и опит в подготовката на търговски документи и водене на кореспонденция;
 • Предимство е предишен опит в ИТ сектор;
 • Прецизност при работата с документи и числа;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Позитивност и проактивност.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
• Участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
• Предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
• Предлага възнаграждение , съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес а Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обявя ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*