QA Specialist

QA Specialist

В момента търсим ново попълнение в софтуерния ни екип на позиция Младши специалист тестване софтуер.

Отговорности:
- оформя методика за тестване
- разработва и изпълнява тестови сценарии и документира получените резултати (вкл. оформяне на check листи)
- активно участва във висококачествен, управляван чрез тестове процес за подобряване на качеството на даден проект
- наблюдава и анализира различни системни и приложни аспекти
- идентифицира, проследява и съобщава за дефекти, открити в разработваните софтуерни продукти
- администрира и управлява вътрешните системи подпомагащи процеса на разработка и
тестване
- създава на документи, които се изискват по време на разработката на ППС (вкл. Ръководства за потребителя и администратора)
- изпълнява и други задачи свързани пряко с търговската дейност, възложени от прекия ръководител.

Изисквания:
- висше образование е предимство, но не е задължително. Допускат се и кандидати със сертификати за QA курсове и съответния опит
- минимум 1 година опит в в тестването и внедряването на ППС
- задълбочени познания в областта на Информационните технологии и средствата за провеждане на тестове
- добро владеене на работен английски език – писмено и говоримо;
- аналитичен подход при решаване на проблеми
- умения за работа в екип, комуникативност, инициативност, желание за учене

Ние Ви предлагаме:
- възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания с над 25 годишна история;
- участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво;
- отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация от водещи, международни вендори
- възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие, както и бонуси в съответствие с постигнатите резултати.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*