Мениджър Информационна Сигурност

Мениджър услуги за информационна сигурност

В момента търсим за екипа си в София отговорен специалист с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на услугите и решенията свързани с информационна сигурност.

Основни отговорности:

- консултира клиентите на дружеството за предоставяните решения и услуги в контекста на технологии и услуги свързани с информационна сигурност
- ръководи екип от специалисти по информационна сигурност
- управлява оперативните дейности по проектиране, анализ, оценка и поддръжка на услуги и решения, свързани с информационна сигурност
- планира, управлява и отчита капацитета по предоставяната услуга (capacity management)
- документира административните дейности, проведените анализи и решения
- изготвя необходимата документация и периодични отчети;
- планира, наблюдава, преглежда и подобрява предоставянето на услугите
- участва в планирането и бюджетирането на решения и услуги свързани с информационна сигурност
- координира използването на ресурси между отделните проекти и услуги
- участва в създаването и актуализирането на оперативните процедури и инструкции.
- следи за управление на сигурността на информацията при предоставянето на услугите
- проектира, планира, внедрява и поддържа продукти, системи и услуги, свързани с информационна сигурност
- участва в процеса на пускането в действие на нови услуги, системи, софтуер, хардуер
- участва в процеса на подбор на специалисти и експерти в областта на информационната сигурност и инфраструктура,
- изготвя и провежда тестове за проверка на квалификационните умения на ръководения от него екип
- планира дейностите по повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите в звеното. Изготвя планове за обучение и следи за изпълнението им.
и други свързани с дейността.

Минимални изисквания:

- висше образование в релевантна запозицията специалност
- задължителен опит: пет години стаж на подобна позиция или осем години опит като старши инженер или тийм лидер при внедряване или предоставяне на услуги свързани с информационна сигурност
- умения в областта на ИТ: Задълбочени познания в областта на решения и услуги свързани с информационна сигурност
- опит с решения за защита на информационната сигурност на производители като Cisco, CheckPoint, F5, Symantec
- познания в областта на инфраструктурните решения
- експертни знания в областта на Next Generation Firewall-и и EndPoint Protection;
- високо ниво на английски език – писмен и говорим
- личностни характеристики и умения: отлична комуникативност и работа в екип, аналитичен подход, умение за решаване на проблеми, умение за работа с клиенти, умения да планира, организира, координира и контролира дейности, ресурси и процеси и тяхното отчитане, умения да приоритизира и разпределя задачи; инициативност; проактивност; способност да взема решения и поема отговорност; последователност в преследване на целите, позитивен и конструктивен.

Ние Ви предлагаме:

- възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания с над 25 годишна история;
- участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво;
- отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация
- възнаграждение, съобразено с отговорностите, знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*