Експерт Информационна Сигурност

Експерт Информационна Сигурност

В момента търсим за екипа си в София отговорен специалист с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на услугите и решенията, свързани с информационна сигурност.

Основни отговорности:

 •  Участва в консултирането на клиентите на компанията за предоставяните решения и услуги в контекста на технологии и услуги, свързани с информационна сигурност
 • Участва в оперативните дейности по проектиране, анализ, оценка и поддръжка на услуги и решения, свързани с информационна сигурност
 • Организира и предоставя техническа поддръжка за различни решения и услуги в сферата на информационната сигурност
 • Планира, управлява и отчита капацитета по предоставяната услуга (capacity management)
 • Документира административните дейности, проведените анализи и решения
 • Изготвя необходимата документация по предоставяната услуга
 • Прави предложение за подобряване на предоставяните услуги
 • Участва в планирането и бюджетирането на решения и услуги свързани с информационна сигурност
 • Координира използването на ресурси между отделните проекти и услуги
 • Участва в създаването и актуализирането на оперативните процедури и инструкции
 • Прилагане на системата за управление на сигурността на информацията при предоставянето на услугите
 • Участва активно в проектиране, планиране, внедряване и поддръжка на продукти, системи и услуги, свързани с информационна сигурност
 • Участва в процеса на пускането в действие на нови услуги, системи, софтуер, хардуер

Минимални изисквания:

 • Висше образование в релевантна за позицията специалност
 • Задължителен опит: пет години стаж на подобна позиция или осем години опит като старши инженер с опит при внедряване или предоставяне на услуги, свързани с информационна сигурност
 • Задълбочени познания в областта на решения и услуги свързани с информационна сигурност
 • Опит с решения за защита на информационната сигурност на производители като Cisco, CheckPoint, F5, Symantec
 • Познания в областта на инфраструктурните решения
 • Експертни знания в областта на Next Generation Firewall-и и EndPoint Protection
 • Високо ниво на английски език – писмен и говорим
 • Личностни характеристики и умения: отлична комуникативност и работа в екип, аналитичен подход, умение за решаване на проблеми, умение за работа с клиенти, умения да планира, организира, координира и контролира дейности, ресурси и процеси и тяхното отчитане, умения да приоритизира и разпределя задачи; инициативност; проактивност; способност да взема решения и поема отговорност; последователност в преследване на целите, позитивен и конструктивен.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
• Участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
• Предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
• Предлага възнаграждение , съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес а Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обявя ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*