Експерт Информационна Сигурност

Експерт Информационна Сигурност

В момента търсим за екипа си в София отговорен специалист с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на услугите и решенията, свързани с информационна сигурност.

Основни отговорности:

 •  Участва в консултирането на клиентите на компанията за предоставяните решения и услуги в контекста на технологии и услуги, свързани с информационна сигурност
 • Участва в оперативните дейности по проектиране, анализ, оценка и поддръжка на услуги и решения, свързани с информационна сигурност
 • Организира и предоставя техническа поддръжка за различни решения и услуги в сферата на информационната сигурност
 • Планира, управлява и отчита капацитета по предоставяната услуга (capacity management)
 • Документира административните дейности, проведените анализи и решения
 • Изготвя необходимата документация по предоставяната услуга
 • Прави предложение за подобряване на предоставяните услуги
 • Участва в планирането и бюджетирането на решения и услуги свързани с информационна сигурност
 • Координира използването на ресурси между отделните проекти и услуги
 • Участва в създаването и актуализирането на оперативните процедури и инструкции
 • Прилагане на системата за управление на сигурността на информацията при предоставянето на услугите
 • Участва активно в проектиране, планиране, внедряване и поддръжка на продукти, системи и услуги, свързани с информационна сигурност
 • Участва в процеса на пускането в действие на нови услуги, системи, софтуер, хардуер

Минимални изисквания:

 • Висше образование в релевантна за позицията специалност
 • Задължителен опит: пет години стаж на подобна позиция или осем години опит като старши инженер с опит при внедряване или предоставяне на услуги, свързани с информационна сигурност
 • Задълбочени познания в областта на решения и услуги свързани с информационна сигурност
 • Опит с решения за защита на информационната сигурност на производители като Cisco, CheckPoint, F5, Symantec
 • Познания в областта на инфраструктурните решения
 • Експертни знания в областта на Next Generation Firewall-и и EndPoint Protection
 • Високо ниво на английски език – писмен и говорим
 • Личностни характеристики и умения: отлична комуникативност и работа в екип, аналитичен подход, умение за решаване на проблеми, умение за работа с клиенти, умения да планира, организира, координира и контролира дейности, ресурси и процеси и тяхното отчитане, умения да приоритизира и разпределя задачи; инициативност; проактивност; способност да взема решения и поема отговорност; последователност в преследване на целите, позитивен и конструктивен.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания с над 27 годишна история
 • Участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво
 • Отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация
 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите, знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*