Експерт внедряване и поддръжка

Експерт внедряване и поддръжка

В момента търсим попълнение на софтуерния ни екип в София за позицията "Експерт внедряване и поддръжка"

Основни функции:
- Внедрява и поддържа програмни продукти и системи

Отговорности и задачи:
- Внедрява и поддържа програмни продукти и системи
- Коригира грешки, установени при тестването на програмни продукти и системи
- Участва в разработката на документация
- Участва в плана за тестове и осигуряване на качеството
- Общува и се среща с клиенти. Работи при клиенти по време на процеса по внедряване на съответния проект.
- Следи за технологични новостите в областта, обновява и обогатява технологичните си знания и умения и др.

Изисквания:
- Образование: висше
- Допълнителна квалификация / сертификационни степени в областта на разработката на софтуер и бази данни
- Познания в областта на Информационните технологии, Езиците за Обектно Ориентирано Програмиране (предимство), Интегрирани среди за разработка (IDE) (предимство), Операционни системи, Работа с продуктите от Microsoft Office пакета
- Много добър английски език
- Предишен опит в разработването на софтуерни системи
- Специфични изисквания: WEB базирани приложения; основни познания в SQL бази данни; разбиране на принципите за обектно ориентирано програмиране; умение за работа с клиенти; комуникативни умения; постоянство и висока лична мотивираност за постигане на високи резултати; желание за повишаване на квалификацията; умение за работа в екип; аналитичен подход.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания с над 25 годишна история;
• Участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво;
• Отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация
• Възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*