Xелпдеск специалист първо ниво

Xелпдеск специалист първо ниво

В момента ние търсим отговорни специалисти с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на съвременните технологии за позицията Хелпдеск специалист първо ниво, които да се присъединят към екипа ни в гр. Варна.

Отговорности:
• Приемане, регистриране и проследяване статуса на заявки или съобщения за грешки и проблеми;
• Откриване и определяне на софтуерни и хардуерни проблеми при компютри и компютърна техника;
• Дистанционно поддръжка на потребители, компютри и ИТ системи;
• Локални и отдалечени инсталации на софтуерни компоненти, съгласно стандартните процедури;
• Поддържане на актуална документация, предоставяне на отчети;

Изисквания:
• Средно или висше образование по Информатика, Компютърни системи и технологии, телекомуникации или свързани с тях;
• Много добри познания в MS Office продукти;
• Работа с операционните системи на Microsoft Windows 7/10;
• Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
• Умения за работа в екип;
• Умения за работа с документи;
• Комуникативност, инициативност, проактивност и организираност;
• Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо. Владеене на втори език е предимство;

Ние Ви предлагаме:
• Възможност да станете част от високотехнологична българска компания;
• Отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация от водещи производители;
• Работа на смени;
• Възнаграждение, съобразно с пазара и бонуси в съответствие с постигнатите резултати;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*