Оперативен счетоводител

Оперативен Счетоводител

За нуждите на Лирекс БГ ООД набираме отговорни и мотивирани личности за работа в областта на счетоводното обслужване.

Отговорности:
- Изготвя и обработва първични и вторични счетоводни документи;
- Изготвя необходимите регистри и справки за данъчната администрация, свързани с ДДС;
- Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица;
- Подготвя данни за статистически отчети и формуляри;
- Изготвя писма, справки и други документи, във връзка с насрещни проверки и ревизии;
- Следи актуализацията на нормативните актове, регламентиращи счетоводната дейност и ги прилага в оперативната работа.

Изисквания:
- Средно или висше икономическо образование;
- Познаване на счетоводното и данъчно законодателство;
- Добра компютърна грамотност – MS Office;
- Аналитично мислене;
- Организираност, подреденост, прецизност и грижа за детайлите;
- Изпълнителност и отговорно отношение към работата;
- Комуникативност и умение за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите за длъжността;
- Работа в екип от професионалисти и обогатяване на придобития опит;
- Сигурност и стабилност на работното място;
- Добра социална среда и условия на труд;
- Трудов договор;
- Обучение по работния процес.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете вашата автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД.

Кандидатствай сега

*