Акаунт мениджър, ИТ

За търговския ни екип в гр. София търсим мотивиран и проактивен професионалист, ориентиран към постигане на високи резултати.

Основни отговорности:

 • Създава, поддържа и развива търговски отношения с потенциални и настоящи клиенти в Корпоративния сектор;
 • Идентифицира, консултира и анализира потребностите на клиентите, търси и предлага оптимални ИТ услуги и решения за тях;
 • Презентира услугите и решенията на компанията;
 • Проактивно търси и реализира срещи с потенциални клиенти с цел представяне на компанията и предлагане на услуги и решения;
 • Отговаря за създаване на оферти към клиента, сключването на договори и воденето на търговска кореспонденция.
 • Въвежда и поддържа актуална информация за клиентите, за които отговаря в CRM система;
 • Посредничи между вътрешните екипи, предоставящи услуги или решения, и представителите на клиента;
 • Поддържа високо ниво на клиентско обслужване;
 • Проучва пазари, изготвя прогнози и планове с цел увеличаване на продажбите;
 • Развива познанията си за предлаганите продукти, услуги и решения от компанията и на пазара;
 • Участва в семинари и специализирани конференции.

Изисквания:

 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Способност и желание за развиване проактивни търговски умения;
 • Висше образование – предимство е техническа специалност;
 • Опит в областта на корпоративните продажби на услуги и решения с дълъг цикъл на продажба в ИТ сектора;
 • Много добро познаване на съвременните информационни технологии и продукти и искрен интерес към ИТ технологиите и иновациите;
 • Добри познания за ИТ пазара в България;
 • Умения за събиране и анализ на информация, водене на преговори и финализиране на сделки;
 • Познаване и опит в подготовката на търговски документи и водене на търговска кореспонденция
 • Способност мотивирано да излага и защива идеи и проекти;
 • Уверен, убедителен и тактичен подход при работа в екип с колеги и клиенти;
 • Инициативна и самомотивирана личност;
 • Свободно ползване на английски език при бизнес комуникация и ползване на специализирана информация;
 • Умение за работа в кратки срокове по множество задачи и поставяне на приоритети;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Висше образование.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
• Участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
• Предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
• Предлага възнаграждение , съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес а Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обявя ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

 

Кандидатствай сега

*