Акаунт мениджър, ИТ

За търговския ни екип в гр. София търсим мотивиран и проактивен професионалист, ориентиран към постигане на високи резултати.

Основни отговорности:

 • Създава, поддържа и развива търговски отношения с потенциални и настоящи клиенти в Корпоративния сектор;
 • Идентифицира, консултира и анализира потребностите на клиентите, търси и предлага оптимални ИТ услуги и решения за тях;
 • Презентира услугите и решенията на компанията;
 • Проактивно търси и реализира срещи с потенциални клиенти с цел представяне на компанията и предлагане на услуги и решения;
 • Отговаря за създаване на оферти към клиента, сключването на договори и воденето на търговска кореспонденция.
 • Въвежда и поддържа актуална информация за клиентите, за които отговаря в CRM система;
 • Посредничи между вътрешните екипи, предоставящи услуги или решения, и представителите на клиента;
 • Поддържа високо ниво на клиентско обслужване;
 • Проучва пазари, изготвя прогнози и планове с цел увеличаване на продажбите;
 • Развива познанията си за предлаганите продукти, услуги и решения от компанията и на пазара;
 • Участва в семинари и специализирани конференции.

Изисквания:

 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Способност и желание за развиване проактивни търговски умения;
 • Висше образование – предимство е техническа специалност;
 • Опит в областта на корпоративните продажби на услуги и решения с дълъг цикъл на продажба в ИТ сектора;
 • Много добро познаване на съвременните информационни технологии и продукти и искрен интерес към ИТ технологиите и иновациите;
 • Добри познания за ИТ пазара в България;
 • Умения за събиране и анализ на информация, водене на преговори и финализиране на сделки;
 • Познаване и опит в подготовката на търговски документи и водене на търговска кореспонденция
 • Способност мотивирано да излага и защива идеи и проекти;
 • Уверен, убедителен и тактичен подход при работа в екип с колеги и клиенти;
 • Инициативна и самомотивирана личност;
 • Свободно ползване на английски език при бизнес комуникация и ползване на специализирана информация;
 • Умение за работа в кратки срокове по множество задачи и поставяне на приоритети;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Висше образование.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания
 • Участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво
 • Отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация
 • Възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

 

Кандидатствай сега

*